x
x

ME/SKU i post Covid na Balkanu

  21.05.2022.

Webinar pod nazivom ME/SKU (mijalgički encefalomijelitis/sindrom kroničnog umora) i post Covid na Balkanu održati će se u petak, 27. svibnja 2022. u 14 sati, online na platformi Zoom. Webinar organizira Europski ME Savez (European ME Alliance - EMEA) i Europska federacija neuroloških udruga (European Federation of Neurological Associations - EFNA) za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju.

ME/SKU i post Covid na Balkanu

ME/SKU uzrokuje dugotrajni invaliditet i sprječava mnoge ljude u najboljim godinama da pridonose društvu ili vode ispunjeni život. To također uzrokuje značajan ekonomski teret za društvo. Ipak, osobna iskustva oboljelih nerijetko svjedoče o potrebi edukacije hrvatskih stručnjaka u tom segmentu i tek sporadičnoj primjeni već postojećih svjetskih saznanja u hrvatskom javnozdravstvenom sustavu. Mnogi pacijenti s post Covidom imaju slične simptome kao i pacijenti koji imaju ME/SKU te stoga smatramo da postoji veliki potencijal za pomoć u rješavanju oba stanja. Glavni cilj webinara je podizanje svijesti o ME-u u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji te balkanskim zemljama općenito, kako bi se poboljšala istraživanja i skrb za osobe s ME-om, a time i prevladala inherentna stigmatizacija oboljelih i još uvijek prisutne dezinformacije o bolesti. Osim toga cilj je i započeti proces angažiranja kliničara i istraživača na poboljšanju edukacije zdravstvenih djelatnika o ovoj bolesti – korištenjem znanja i iskustava nekih od vodećih europskih i američkih stručnjaka za ovu bolest, kao i iskustva u liječenju oboljelih od post Covida čiji je broj sve veći, a pošteđena nisu niti djeca. Webinar će okupiti niz dionika u Europi, uključujući kliničare, istraživače, kreatore politike, predstavnike industrije i predstavnike pacijenata iz članica EMEA-e, radi boljeg razumijevanja mnogih nezadovoljenih potreba i razornog utjecaja ME/SKU, a sada već i post Covida, na pacijente i njihove obitelji.

Ideja je da se iznesu prijedlozi i rješenja za postojeće nedostatke u pristupu ME-u – uz potporu šire europske baze podrške članica EMEA-e. Edukacija je uvijek dobro sredstvo za promjenu mišljenja i percepcije o bolesti, a koristeći primjere aktualnih europskih kliničara i istraživača u EMERG-u, možemo brže razvijati rješenja za postojeće probleme.

Webinar će se simultano prevoditi sa srpskog i engleskog jezika.

Webinar će se bodovati prema pravilniku HLK.

 

Izvor: EMEA