x
x

Arterijska hipertenzija - intervencijski postupak na renalnim arterijama

  06.10.2021.

Zbrinjavanje bolesnika s arterijskom hipertenzijom prije i nakon intervencijskog postupka na renalnim arterijama obuhvaća psihičku i fizičku pripremu, provođenje dijagnostičkih postupaka te kontinuiranu sestrinsku skrb nakon intervencijskog postupka dilatacije renalne arterije.

Arterijska hipertenzija - intervencijski postupak na renalnim arterijama

Loše regulirane vrijednosti arterijskog tlaka odnosno slab terapijski odgovor na primijenjenu medikamentnu terapiju antihipertenzivima zahtjeva u slučaju dokazanih anatomskih ili patoloških promjena na renalnim arterijama terapijski intervencijski zahvat dilatacije odnosno prema potrebi implantiranje stenta. Skrb takvog bolesnika obuhvaća psihičku i fizičku pripremu, provođenje dijagnostičkih postupaka kao što su laboratorijske pretrage krvi, slikovne metode (MSCT angiografiju renalnih arterija i abdominalne aorte), kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka te pripremu za intervenciju i kontinuiranu sestrinsku skrb nakon intervencijskog postupka dilatacije renalne arterije. 

Angiografija se smatra sigurnom pretragom, ali postoje rijetke komplikacije: hematom i bol na mjestu punkcije, alergijska reakcija na kontrastno sredstvo, infekcija na mjestu punkcije, oštećenje bubrega kontrastnim sredstvom, srčani ili moždani udar, oštećenje arterije. Poslije angiografije, potrebno je mirovanje, kontrola vitalnih funkcija i bilanca tekućine s ciljem kako bi se spriječile eventualne komplikacije i pratilo zdravstveno stanje bolesnika. Preporučuje se unos većih količina tekućine kako bi se kontrastno sredstvo što prije izbacilo iz organizma mokrenjem. Sljedećih dana moguć je povratak svakodnevnim aktivnostima, iako je dobro izbjegavati teže naprezanje (npr. podizanje teških predmeta) prvih tjedan dana. Postojeće kardiovaskularne bolesti hiperlipidemija, dijabetes, dob bolesnika, tjelesna težina zahtijevaju individualizirani pristup bolesniku u dijagnostici i terapijsko intervencijskom postupku.

Đurđa Vlajković, Cecilija Leporić, Božica Leško.

Izvor:Cardiol Croat. 2021;16(11-12):365.

https://doi.org/10.15836/ccar2021.365 xml (pdf)