x
x

Program transplantacije srca u djece u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

  02.10.2021.

Transplantacija srca (TS) u djece metoda je liječenja teških bolesti srca kada se iscrpe sve ostale mogućnosti liječenja. Premda se TS u odraslih danas smatra rutinskom operacijom, kod djece je to puno složeniji i zahtjevniji postupak.

Program transplantacije srca u djece u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

U složenom procesu pripreme djeteta za transplantaciju i poslijeoperacijskoj skrbi ključna je besprijekorna suradnja članova tima. Postupjkom TS-a želi se produžiti život djetetu, omogućiti normalno odrastanje i povratak u aktivan život. Transplantacija srca namijenjena je primarno djeci s kardiomiopatijama, rjeđe s teškim aritmijama ili prirođenim srčanim greškama. Da bi se učinila TS potrebno je prije svega ostvariti teoretske i praktične uvjete koji su propisani sustavom Eurotransplanta: kriterijima za odabir, protokolom pretraga pri obradi za postupak TS i spremnosti kardiokirurškog tima. Nakon zadovoljenih kriterija potrebno je planirati adekvatnu postoperativnu skrb i zdravstvenu njegu djeteta.

Program TS-a kod djece u Kliničkom bolničkom centru Zagreb provodi se od 2011. godine. Prema registru Internacionalnog društva za TS godišnje se u cijelom svijetu učini 300 do 400 TS-a u djece, odnosno 10% svih TS-a.

Dulje preživljenje postignuto je složenim smjernicama za probir donora i primatelja organa, iznimnim napretkom imunosupresivne terapije, izvođenjem endomiokardijalnih biopsija, a samim time i njegom bolesnika u vremenu do transplantacije i nakon nje. Podizanje svijesti o TS-u kod djece vrlo je važno zbog podizanja svijesti o donaciji organa jer je to najveći ograničavajući čimbenik ove metode. Boravak djeteta nakon transplantacije na Klinici usmjeren je na ponovno zbližavanje djeteta sa roditeljima, praćenje odbacivanja transplantata, praćenje postoperativnih infekcija i edukaciju roditelja od strane liječnika i medicinske sestre.

Uspješnost TS-a u djeteta ovisi o pravodobnom postavljanju dijagnoze i prepoznavanju terminalnog stadija bolesti, sposobnosti kardiokirurškog tima i sposobnosti adekvatnoga zbrinjavanja djeteta nakon TS-a. Liječenje zahtjeva multidiscipliniranu suradnju i potporu od strane roditelja i okoline u kojoj dijete živi.

Renata Habeković, Danijela Žigrović, Mirjana Dubravec, Dubravka Crnković, Maja Kokalović, Sanjica Kurtanjek Gorupec.

Izvor: Cardiol Croat. 2021;16(11-12):344.

https://doi.org/10.15836/ccar2021.344 x ml (pdf)

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: