x
x

Cardiologija Croatica: Kardiološko sestrinstvo u Hrvatskoj

  05.11.2019.

Zadnji dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2019. godinu izašao je na 64 stranice. Tema čitavog broja je kardiološko sestrinstvo u Hrvatskoj. Broj donosi 14 priloga koja prikazuju stanje i rad u koronarnim jedinicama diljem zemlje.

Cardiologija Croatica: Kardiološko sestrinstvo u Hrvatskoj

Naslovnica
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):273.

Sadržaj
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):274.

Ana Ljubas
Razvoj kardiološkog sestrinstva i pozicioniranje u zdravstvenom sustavu u skladu 
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):275-80.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.275

Ružica Prpić, Andreja Čleković-Kovačić
Povijesni razvoj i aktivnosti Koronarne jedinice Opće bolnice Bjelovar.

Cardiol Croat. 2019;14(11-12):281-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.281

Ljiljana Kralj
Koronarna jedinica u Županijskoj bolnici Čakovec.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):287-8.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.287

Biljana Hržić, Saška Bojanić
Zavod za bolesti srca i krvnih žila i Odjel intenzivne kardiologije Kliničke bolnice Dubrava.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):289-92.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.289 

Anita Miljas
Koronarna jedinica Opće bolnice Dubrovnik.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):293-5.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.293

Katarina Mihičinac, Anita Bišćan
Koronarna jedinica u Općoj bolnici Karlovac.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):296-7.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.296

Zdenka Ćurić, Petra Kušter, Darko Počanić
Prikaz Koronarne jedinice Kliničke bolnice Merkur.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):298-300.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.298

Marina Jelinić
Koronarna jedinica Opće bolnice Pula.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):301-3.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.301

Renata Čosić, Mihaela Ipša, Katarina Arbanas, Tamara Kožić, Zdravko Babić
Zavod za intenzivnu kardiološku skrb Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):304-8.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.304

Tihana Ivanušec
Odjel pojačane internističke skrbi s koronarnom jedinicom “Dr. Ivo Pedišić” Sisak.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):309-10.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.309

Željka Stojkov, Blaženka Miškić, Vesna Ćosić, Barica Stanić, Katica Cvitkušić Lukenda, Marijana Knežević Praveček
Razvoj Koronarne jedinice Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):311-4.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.311

Tomislav Maričić
Odjel za intenzivno kardiološko liječenje i aritmije Kliničke bolnice „Sveti Duh“.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):315-9.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.315

Marija Kasun
Prikaz Koronarne jedinice Opće bolnice Zadar.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):320-2.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.320

Ana Marinić, Vjera Pisačić, Valentina Jezl, Danijela Gregurević
Zavod za intenzivnu kardiološku skrb, aritmije i transplantacijsko liječenje Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Cardiol Croat. 2019;14(11-12):323-6.
https://doi.org/10.15836/ccar2019.323

Izvor: Kardio.hr