x
x

eHDSI (Health Digital Service Infrastructure) u Hrvatskoj

  16.06.2019.

Hrvatska se pridružuje elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI) koji međusobno povezuje nacionalne usluge eZdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze.

eHDSI (Health Digital Service Infrastructure) u Hrvatskoj

Usluge u eHDSI koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine su eRecept (ePrescription) uključujući elektroničko izdavanje lijeka (eDispensation) i sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Patient Summary).

U ovom trenutku, u sklopu eHDSI Finska omogućuje dohvat njihovih recepata u inozemstvu, Estonija prihvaća eRecepte iz drugih europskih zemalja.

Hrvatska počevši od 17. lipnja prihvaća recepte propisane u Finskoj.

Podaci o receptu prenose se iz nacionalne infrastrukture zemlje prebivališta u ljekarnu u Hrvatskoj preko nacionalnih kontaktnih točaka (NCP), ukoliko je pacijent za to dao suglasnost u zemlji prebivališta.

Originalna PDF verzija recepta i prevedeni sadržaj elektroničkog recepta dostupan je ljekarnicima putem NCP portala.

Pacijent mora bit upoznat o postupanju s njegovim podacima (Patient Information Notice ili PIN), stoga prije pristupa sadržaju recepta ljekarnik mora pacijentu pružiti informacije o PIN-u na jeziku pacijenta (upućuje ga na web stranicu na kojoj su objavljeni PIN) i pitati pacijenta dozvoljava li dohvat njegovih recepata.

Ukoliko je pacijent potvrdio ljekarniku pravo na pristup njegovim zdravstvenim podacima, ljekarnik u NCP portalu evidentira izdavanje lijeka i time dostavlja podatke o izdanom lijeku putem nacionalnih kontaktnih točaka prema nacionalnoj infrastrukturi u zemlji prebivališta pacijenta.

Pacijent plaća ukupni iznos traženog lijeka, ali može zatražiti povrat tog iznosa od svog osiguravatelja po povratku u zemlju prebivališta (zemlju u kojoj je izdan recept).

Povrat sredstava se može odobriti ili odbiti, ovisno o nacionalnom sustavu zdravstvenog osiguranja.

Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje