x
x

Nesuicidalno samoozljeđivanje i razvoj identiteta kod adolescenata

  17.03.2019.

Nesuicidalno samoozljeđivanje (NSSO) je značajan problem mentalnog zdravlja adolescenata. Pretpostavlja se da problemi u formiranju identiteta imaju važnu ulogu u nastanku samoozljeđujućeg ponašanja kod mladih.

Nesuicidalno samoozljeđivanje i razvoj identiteta kod adolescenata

Ciljevi istraživanja su bili ispitati klinička obilježja u adolescenata s NSSO te istražiti razlike u razvoju identiteta između opće (školske) populacije adolescenata i adolescenata s NSSO.

U istraživanju su sudjelovali adolescenti u dobi od 11 do 18 godina oba spola. Kliničku skupinu (n=31) činili su adolescenti prvi puta psihijatrijski hospitalizirani kod kojih je kliničkom procjenom utvrđena prisutnost NSSO unutar 6 mjeseci prije hospitalizacije. Školsku populaciju (n=294) činili su učenici osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba. Svi adolescenti su popunjavali upitnik Procjena razvoja identiteta u adolescenciji (AIDA), dok su pacijenti ispunjavali i Inventar namjernog samoozljeđivanja (DSHI).

U kliničkoj populaciji adolescenata utvrđena je visoka učestalost i multipli tipovi NSSO. Pacijenti s NSSO su imali značajno više rezultate difuzije identiteta u odnosu na učenike, što upućuje na veće poteškoće u razvoju identiteta kod adolescenata s NSSO. Bolje razumijevanje odnosa između oštećenja u razvoju identiteta i NSSO moglo bi unaprijediti procjenu i liječenje adolescenata s ovim značajnim psihijatrijskim problemom.

Nela Ercegović, Ljubica Paradžik, Vlatka Boričević Maršanić, Darko Marčinko