x
x

Rizik gripe za pacijente sa zatajenjem srca

  21.01.2019.

Gripa je kod pacijenata hospitaliziranih zbog zatajenja srca povezana s većim rizikom za respiratorne i bubrežne komplikacije, utvrđeno je u istraživanju provedenom u SAD.

Rizik gripe za pacijente sa zatajenjem srca

Koristeći se podacima za oko 8 milijuna hospitalizacija zbog zatajenja srca, znanstvenici iz Cleveland Clinic su gripu kod ovih pacijenata povezali i s većim rizikom za smrt.

Tijekom bolničkog liječenja je preminulo 6,2% pacijenata koji su imali gripu te 5,4% ostalih pacijenata.

Stručni časopis JACC: Heart Failure je objavio i kako bubrežne komplikacije zabilježene kod 30,3% pacijenata s gripom, u odnosu na 28,7% ostalih sudionika istraživanja.

Respiratorne komplikacije su zabilježene kod 36,9% pacijenata oboljelih od gripe te 23,1% ostalih pacijenata.

Gripa je bila povezana i s produljenjem hospitalizacije zbog zatajenja srca.

Izvor: Reuters

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: