x
x

Dinamika intrakranijskih tekućina i mehanizmi čišćenja moždanog tkiva

  08.04.2018.

Gibanje cerebrospinalnog likvora, te posljedičnu raspodjelu i izlučivanje tvari iz likvorskog sustava smo analizirali i raspravili u okviru nove hipoteze fiziologije likvora. Rezultati opaženi na velikim eksperimentalnim životinjama koje se slobodno kreću ukazuju na raspodjelu u svim smjerovima, a u nekim uvjetima opaža se i jednosmjerna cirkulacija kao i gibanje u suprotnom smjeru od klasično zamišljenog.

Dinamika intrakranijskih tekućina i mehanizmi čišćenja moždanog tkiva

U kontrolnim uvjetima opaženo je brzo nestajanje organskih aniona iz centralnih odjeljaka (cisterna magna, cisterna bazalis) i vrlo niska koncentracija testne molekule u udaljenim odjeljcima (kortikalni i lumbalni likvor). Kod blokade aktivnog transporta probenecidom opaža se značajan porast koncentracije testne molekule u tkivu mozga i udaljenim likvorskim odjeljcima.

Ovi rezultati jasno ukazuju na ključnu ulogu transportnih mehanizama na kapilarama u moždanom tkivu u procesu odstranjivanja testnih molekula. Kad su transporteri zauzeti onda se testna molekula raspodjeljuje gibanjem likvora uzduž likvorskog sustava u priležeće moždano tkivo. Čini se kako transporteri na endotelu kapilara imaju najvažniju ulogu u homeostazi moždanog tkiva i odstranjivanju potencijalno toksičnih moždanih metabolita iz tkiva i likvora u krvnu cirkulaciju.

Marijan Klarica1, Milan Radoš1, Darko Orešković2

1 Zavod za farmakologiju i Hrvatski institute za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

2 Institut Ruđer Bošković Institute, Zagreb