x
x

Pozitivno poslovanje HZZO-a

  21.11.2017.

U prvih devet mjeseci HZZO je poslovao pozitivno. Naime, u razdoblju siječanj-rujan 2017. godine rashodi-izdaci bili su pokriveni prihodima te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 348.303.244 kn, s tim da je obvezno zdravstveno osiguranje ostvarilo višak prihoda nad rashodima u iznosu od 276.584.959 kn, a dopunsko zdravstveno osiguranje je ostvarilo višak prihoda u iznosu od 71.718.285 kn.

Pozitivno poslovanje HZZO-a

Ukupne obveze na početku godine iznosile su 2.778.284.651 kn, a na dan 30.09.2017.godine iznose 2.479.144.903 kn, što znači da su ukupne obveze manje za 299.139.748 kn.

Također, u godini dana su smanjeni rokovi plaćanja lijekova na recept prema ljekarnama s 111 dana iznad ugovorenog dospijeća, na 70 dana iznad ugovorenog dospijeća.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxirinoAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: