x
x

Amlodipin/valsartan Pliva na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a

  27.06.2017.

Obavještavamo Vas da je PLIVIN lijek Amlodipin/valsartan Pliva uvršten na Osnovnu listu lijekova HZZO-a i dostupan svim bolesnicima bez nadoplate

Amlodipin/valsartan Pliva na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a

Amlodipin/valsartan Pliva filmom obložene tablete

28 x (5 mg + 80 mg)

28 x (5 mg + 160 mg)

28 x (10 mg + 160 mg)

Sigurni smo da ćete imati dobro iskustvo u terapiji propisujući Amlodipin/valsartan Pliva te da ćete biti zadovoljni i Vi i Vaši bolesnici.

S poštovanjem,

Vaša PLIVA Hrvatska d.o.o.

Literatura: 1. Sažetak opisa svojstava lijeka za Amlodipin/valsartan Pliva odobren 21.12.2016. 2. Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dostupno na URL adresi: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1211.html. Datum pristupa informaciji 09.06.2017.