x
x

Uvodnik: Hepatologija danas - odabrane teme

  Izv. prof. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj, dr. med. specijalist internist gastroenterolog
  Doc. dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. med. specijalist internist gastroenterolog

  16.01.2020.

Cilj ovoga tematskog broja je kroz interdisciplinaran pristup liječnika obiteljske medicine te gastroenterologa/specijalizanata gastroenterologije i medicinskih sestara iz područja gastroenterologije, prikazati radove s aktualnim smjernicama o dijagnozi, liječenju i praćenju bolesnika s bolestima jetre.

Poštovane kolegice i kolege!

Kronične bolesti jetre, kao i njihove komplikacije, jedne su od najčešćih bolesti u ordinacijama specijalista gastroenterologije i obiteljske medicine. Zbrinjavanje navedenih bolesnika predstavlja svakodnevni izazov za gastroenterologe i liječnike obiteljske medicine. Zahtijeva pravovremeno otkrivanje bolesti te interdisclipinaran pristup sustavnoj i dugotrajnoj skrbi.

Neprepoznato i neliječeno akutno zatajenje jetre povezano je s visokim rizikom smrtnog ishoda i jedna je od najčešćih indikacija za hitnu transplantaciju jetre. S druge strane, neprepoznate i neliječene komplikacije kroničnih bolesti jetre dovode do razvoja ciroze jetre i komplikacija portalne hipertenzije.

S porastom učestalosti debljine i metaboličkoga sindroma, učestalost nealkoholne masne bolesti jetre (engl. non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) poprimila je epidemijske razmjere te je danas najčešći uzrok promijenjenih jetrenih parametara. NAFLD je danas rastući etiološki čimbenik hepatocelularnoga karcinoma (HCC), sudjeluje u patogenezi niza izvanjetrenih kroničnih bolesti (kronične bubrežne bolesti, šećerne bolesti tipa 2, kardiovaskularne bolesti, kolorektalnoga karcinoma itd.) i trenutno predstavlja drugu najčešću indikaciju za liječenje transplantacijom jetre.

Uz nealkoholnu masnu bolest jetre, u općoj populaciji velik izazov predstavlja dijagnoza bolesnika s virusnim hepatitisima B i C. S obzirom na dostupnost direktnih antivirusnih lijekova s kojima postižemo izlječenje u gotovo 99% bolesnika s kroničnim hepatitisom C, danas je jedan od glavnih izazova kako postići mikroeliminaciju kroničnoga hepatitisa C. Danas infekciju s kroničnim hepatitisom B možemo uspješno kontrolirati širokom paletom dostupnih lijekova, ali ne i izliječiti.

Nadalje, alkoholna bolest jetre je i dalje vodeći uzrok terminalne bolesti jetre (ciroze jetre i HCC-a), stoga je nužna, kroz interdisciplinaran pristup, pravovremena protekcija ovih bolesnika.

I dalje značajna proporcija bolesnika oboljelih od autoimunih i kolestatskih bolesti jetre dugo vremena ostaje neprepoznata, te ih otkrivamo u već uznapredovanim fazama bolesti.

S obzirom na javnozdravstveni značaj navedenih kroničnih bolesti jetre, cilj ovoga tematskog broja je kroz interdisciplinaran pristup liječnika obiteljske medicine te gastroenterologa/specijalizanata gastroenterologije i medicinskih sestara iz područja gastroenterologije, prikazati radove s aktualnim smjernicama o dijagnozi, liječenju i praćenju ovih bolesnika.

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj

doc. dr. sc. Ivana Mikolašević

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPLIVIT D 2000Maxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: