x
x

Novi izazovi u pedijatriji

  Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.

  27.04.2020.

Novi izazovi u pedijatriji, tečaj 1. kategorije trajne izobrazbe s međunarodnim sudjelovanjem održan je po šesti put u Vodicama, od 6. do 8. ožujka 2020. godine u organizaciji Hrvatskog pedijatrijskog društva Hrvatskog Liječničkog zbora u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu i Rijeci, Školom narodnog zdravlja "Andrija Štampar Medicinskog fakultet Sveučilište u Zagrebu i Hrvatskim farmaceutskim društvom.

Novi izazovi u pedijatriji

Kvartarna prevencija

Većina obrađenih tema uključivala je racionalnu dijagnostiku i liječenje u pedijatriji.

Glavna tema Tečaja bila je kvartarna prevencija što obuhvaća akciju identificiranja bolesnika u riziku od nepotrebnih medicinskih intervencija. Temu je u okviru plenarnog predavanja vrlo stručno, praktično i suvremeno prezentirala voditeljica Tečaja doc. prim. dr. sc. Irena Bralić dr. med. Suvremene izazove u okviru socijalne pedijatrije i aktualnog društvenog okruženja prikazala je prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, dr. med., predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva, a o značaju adherencije ljekarnika predavanje je održala Martina Šepetavc, mag. pharm. ispred Hrvatskog farmaceutskog društva.

Istaknuto je da razumijevanje potreba i dobrobiti korisnika zdravstvene zaštite i populacije, praksa utemeljena na dokazima, dobra komunikacija i trajna neovisna edukacija potenciraju i praktičnu važnost kvartarne prevencije i pridonose boljoj kvaliteti života bolesnika i liječnika te racionaliziraju cijeli zdravstveni sustav. Stoga je i većina obrađenih tema uključivala racionalnu dijagnostiku i liječenje u pedijatriji.

Aktualne teme iz pedijatrije

Najnovija dostignuća (state of the art lecture) iz područja precizne-personalizirane medicine u dijagnostici i liječenju i rehabilitaciji pedijatrijske populacije predstavio je prof. Dragan Primorac.  Pedijatrijski repetitoriji uključivali su teme pedijatrijske gastroenterologije, nefrologije i dermatologije. Prezentirana su najnovija saznanja u primjeni probiotika, hipertenzije u djece, najčešćim kožnim bolestima u djece kao i racionalna kardiološka dijagnostika. Uspješno je održana i NIP telekonferencija s direktnim uključenjima stranih predavača iz Pariza i Ljubljane. Prof. Daphne Holt je putem video-poveznice sudionicima prikazala globalno aktualnu temu značaja cjeloživotnog cijepljenja i razvoja novih cjepiva osobito za populacije adolescenata, trudnica i osoba starijih od 65 godina, dok je prof. dr. sc. Štefan Grosek iznio  slovenska iskustva u pružanju optimalne potpore terminalno bolesnom djetetu i obitelji. Interaktivne radionice obuhvatile su nezaobilaznu pedijatrijsku  temu vrućica - uz kliničke i praktične savjete o pristupu djetetu s vrućicom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u bolničkoj sredini. Obnovljena su znanja iz primarne reanimacije u djece kao i o stanju šoka u djeteta. Predavanja stručnjaka o aktualnim novostima (up to date master class) uključivala su neuropedijatrijske i alergološko-pulmološke teme. Sudionici su imali prigodu usvojiti znanja o najnovijim spoznajama iz epileptologije, poremećajima mišićnog tonusa i etičkih dilema u liječenju progresivnih neuroloških bolesti. Prikazana je racionalna dijagnostika i liječenje bronho-opstrukcija, individualna pristup atopijskim bolestima kao i komplikacije respiratornih infekcija. Putem interaktivnih radionica omogućeno je obnavljanje znanja i usvajanje novih vještina u interpretaciji nalaza alergološke obrade.  Ciljana panel-predavanja bila su usmjeren ka svim vidovima pothranjenosti djece.

Valja posebno istaći seminar specijalizanta pedijatrije koji su prikazali, uz svoje mentore, zanimljive teme iz kliničke prakse. Mlada kolegica Matea Crnković Ćuk dobila je nagradu za svoje predavanje naslovljeno „Akutne metaboličke komplikacije u djece i adolescenata s anoreksijom nervozom“, mentorice doc.  prim. dr. sc. Orjene Žaje.

Priručnik Kvartarna prevencija

Dodana i trajna vrijednost je i Priručnik Kvartarna prevencija: racionalna dijagnostika i liječenje 2 u kojem su na 245 stranica, ujednačeno, jasno, logično, zanimljivo i razumljivo iznesene sve predstavljene teme tečaja. Kako su istakli recenzenti, prof. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat i prof. dr. sc. Neven Pavlov, ovo izdanje premašuje obilježja Priručnika već se može smjestiti u kategoriju nastavnog, edukativnog rukopisa i postaje nezaobilazno štivo svima koji žele steći nova i obnoviti dosadašnja suvremena saznanja iz područja pedijatrije i suradnih struka.

Voditeljica tečaja, doc. prim. dr. sc. Irena Bralić dr. med. organizirala je raznovrstan stručno znanstveni program koji je uključivao razmjenu iskustava, kolegijalnu podršku i druženje što je prepoznato kao ključni pokretač zajedničkog napretka. Tečaju je prisustvovalo više od 380 sudionika iz zemlje i inozemstva. Pozvani predavači, njih 28, iz svih nacionalnih sveučilišnih i ostalih ustanova nesebično i kolegijalno su prenosili svoja znanja i klinička iskustva, tijekom formalnih predavanja i tijekom neformalnih druženja. Sponzorirana predavanja svojim su suvremenim odabirom tema plijenila pažnju sudionika. Društveni dio programa obogatili su Splitski liječnici pjevači i autorica zbirki pjesama „Prva violina“ i „Kraljica snova“, pedijatrica,  Mirjana Kolarek Karakaš, dr. med. Mjesto događanja Vodice i hotel Olympia mudro su odabrani obzirom na izvrsne tehničke i prostorne uvjete za održavanje Tečaja.

 

Novi izazovi u pedijatriji – NIP – trajna je poslijediplomska, multidisciplinarna i interaktivna edukacija pedijatara i suradnih struka koji skrbe o zdravlju i bolesti djece. Predavanja, interaktivne radionice, paneli i seminari su usmjereni na obnovu i usvajanju znanja i pedijatrijskih vještina, razmjenu iskustava i osnaživanju partnerstva, promicanju zdravlja i prevenciju bolesti. Posebna se pažnja posvećuje racionalizaciji dijagnostičko terapijskih intervencija, translaciji suvremenih znanstvenih dostignuća u kliničku praksu te tranziciju zdravstvene skrbi djece.

Novi izazovi u pedijatriji, tečaj 1. kategorije trajne izobrazbe postao je nezaobilazni skup svih pedijatara i suradnih struka.  Velika pohvala i zahvala doc. prim. dr. sc. Irena Bralić dr. med. i njenom timu što su nam omogućili bogatstvo „novih izazova“, tema i pitanja širokog raspona interdisciplinarnih područja pedijatrije te s nestrpljenjem očekujemo sedmo izdanje tečaja „Novih izazova u pedijatriji“. Stoga svima snažno preporučujem da redovito prate službene mrežne stranice Tečaja: www.pedijatrija.hr