x
x

Osnovan Zavod za zdravstvene usluge u turizmu

  12.10.2014.

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja („Narodne novine“ broj 116/2014) po prvi puta ustrojen je Zavod za zdravstvene usluge u turizmu.

Osnovan Zavod za zdravstvene usluge u turizmu

U ovoj ustrojstvenoj jedinici obavljat će se poslovi vezani za promicanje, čuvanje i unaprjeđenje zdravlja i poboljšanja kvalitete života s aspekta stručnog i nadziranog korištenja usluga liječenja, medicinskih i wellnes usluga u turizmu.

Na 185. sjednici Vlade RH, dana 09. listopada 2014. godine za  pomoćnika ministra zdravlja imenovan je doc. Miljenko Bura, dr. med. koji će biti zadužen za upravljanje i rukovođenje radom Zavoda.