x
x

MICC 2012: Translacijska medicina

  prof. dr. sc. Jelka Petrak
  dr.sc. Helena Markulin, dr.med.

  12.06.2012.

Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s tvrtkom Walters Kluwer organizira po osmi put skup o medicinskim informacijama. MICC 2012 održat će se 15. lipnja 2012. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom: Translacijska medicina – suradnja znanstvenika, liječnika i knjižničara.

MICC 2012: Translacijska medicina

Preliminarni program

Skup boduje Hrvatska liječnička komora (predavači 10, slušači 8 bodova). Kotizacija se ne plaća.

Prijavite se na skup

Ako imate teškoća s prijavom, pošaljite tražene podatke na e-mail.