x
x

Održan drugi kongres posvećenom prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji

  prof. dr. sc. Veljko Đorđević

  19.02.2012.

Obzirom na pravi međunarodni “pokret” koji se danas posvećuje medicini usmjerenoj prema osobi, bez striktnih podjela na tjelesno, psihološko, socijalno, duhovno, a koji su upravo započeli najugledniji svjetski psihijatri, na drugom kongresu posvećenom prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, održanom od 9 do 11. veljače 2012. godine u Zagrebu, veliku je pozornost zauzela interdisciplinarna suradnja i komunikacija, konzultativna (liaison) psihijatrija, uloga volontera u zdravstvenom sustavu ali i mjesto, uloga i značenje farmaceutske industrije u promicanju medicine usmjerene prema čovjeku te podizanju svijesti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji.

Održan drugi kongres posvećenom prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji
Sve je u ljudskom odnosu i zajedništvu, medicina je sveobuhvatna, a ukoliko ne učinimo iskorak i ne vratimo povjerenje u ljudski odnos i timski rad, propustit ćemo godine koje će kasnije biti teško nadoknaditi.

Kako kvalitetno komunicirati s farmaceutskom industrijom, volonterima ili udrugama bolesnika te kako podići osviještenost zajednice da se okrene prevenciji u sprječavanju bolesti? Možemo li u vrijeme utrke za profitima spoznati važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju, a poglavito mentalnom zdravlju?

Upravo zbog naglaska na interdisciplinarnosti, na ovom kongresu su uz profesionalce na području mentalnog zdravlja (psihijatre, psihologe, defektologe, socijalne radnike, medicinske sestre, radne terapeute i dr.) sudjelovali i specijalisti drugih struka, duhovnici, novinari, volonteri i predstavnici udruga bolesnika, predstavnici lokalne i nacionalne vlasti te voditelji farmaceutskih kompanija koje djeluju u Hrvatskoj.

Sve je u ljudskom odnosu i zajedništvu, medicina je sveobuhvatna, a ukoliko ne učinimo iskorak i ne vratimo povjerenje u ljudski odnos i timski rad, propustit ćemo godine koje će kasnije biti teško nadoknaditi.

Posljednjih desetljeća svjedoci smo neslućenog i brzog razvoja medicinske znanosti, kao i medicinske struke u cjelini.

Danas svjedočimo razvoju translacijske medicine, psihoneuroendokrinoimunologije, proteomike, genomike, farmakogenetike, korištenju nanotehnologija te osobito razvoju neuroznanosti i slikovnih prikaza ljudskog mozga, pa čak i ljudskih emocija. Možemo slikovno prikazati kako reagiramo u odnosu na pojedinca, ali i što se događa tijekom terapijskog odnosa u mozgu zdravstvenog profesionalca i bolesnika, koje su neuroznanstvene osnove placeba, noceba, empatije, suosjećanja, povjerenja i nade, kako se osjećamo u timskom radu ili tijekom podučavanja. Ulazimo u svaki organ, tkivo, stanicu i unutarstanične procese. Ono što je još jučer bila znanstvena fantastika danas postaje stvarnost!

Uz sve ove mogućnosti suvremene medicinske znanosti mnogi bi pomislili da smo sve zadovoljniji, zdraviji i sretniji. Pa ipak, zašto onda to nije tako?

Zdravstvo je izrazito složen sustav u kome se zrcale sve društvene promjene, pa se uz uvažavanje korištenja novih tehnoloških mogućnosti nedovoljno pozornosti posvećuje individualiziranom, personaliziranom odnosu između liječnika i bolesnika, odnosu koji započinje susretom i traje daljnjom komunikacijom, a koja je preduvjet uspješnog zajedničkog hoda i rasta. Nažalost, svjedočimo i činjenici da je negdje tehnologija progutala ljudski odnos, iako nam baš moderna neuroznanost pokazuje važnost odnosa u cjelokupnom terapijskom ishodu. U našoj zemlji još uvijek prevladava paternalistički odnos nasuprot odnosu suradnog partnerstva, a tek se ponekad u pravom kontekstu koriste termini personalizirane medicine i medicine usmjerene na osobu u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji psihičkih poremećaja, ali i u modernom razumijevanju psihosomatskih koncepata u cjelokupnoj medicini.

Već nakon prvog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, održanom u Svetom Martinu na Muri u veljači 2010. godine, izrađene su preporuke i rezolucija o mentalnom zdravlju kao doprinos razvoju nacionalne strategije o mentalnom zdravlju Republike Hrvatske.

Kongres su obilježili zajednički susreti, s ciljem pronalaženja konkretnih rješenja za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju psihičkih poremećaja s naglaskom na oboljelog čovjeka i njegovu obitelj. Organizatori će napisati i objaviti i zaključke kongresa.