x
x

Razvoj smjernica za procjenu predloška DNA

  30.07.2011.

Određivanje broja prinosnika dvo-, tro-, i četvero-osobnim mješavinama koje sadrže veliku ili malu količinu predloška DNA opisano je u CMJ-u.

Razvoj smjernica za procjenu predloška DNA


Cilj Razviti smjernice za procjenu broja prinosnika dvo-, tro-, i četvero-osobnim mješavinama koji sadrže ili veliku količinu predloška DNA (engl., HT-DNA) ili malu količinu predloška DNA (engl, LT-DNA).

Postupci Ispitali smo 728 dvo-, tro-, i četvero-osobnih mješavina napravljenih za svrhu ispitivanja koje su se sastojale od DNA 85 osoba različitih narodnosti s količinama predloška od 10 do 500 pg. Odredili smo broj alela označenih na svakom lokusu i broj označenih različitih i ponavljajućih alela na svakom lokusu kao i na svim lokusima za 2 HT-DNA ili 3 LT-DNA ponovljena pokusa. Smjernice utemeljene na tim podatcima tada su procijenjene sa 117 mješavina dobivenih s predmeta koje su dodirnule osobe poznate ispitivačima.

Rezultati Broj različitih alela na svim lokusima i u ponovljenim pokusima korišten je da se napravi početna kategorizacija mješavina. Rasponi su određeni na osnovi prosjeka plus ili minus 2 standardne devijacije, i da se obuhvate svi rezultati, minimalnih i maksimalnih vrijednosti. Da bismo razlikovali uzorke koji se mogu klasificirati u više od jedne skupine, verificiran je broj lokusa s 4 ili više ponavljajućih ili različitih alela, koji su specifični za tro- ili četvero-osobne mješavine. Pogrješno klasificirani uzorci pokazali su iznimnu količinu dijeljenja alela, ili smetnje.

Zaključak Ove smjernice bile su korisne u razlikovanju dvo-, tro-, i četvero-osobnih mješavina s malom i velikom količinom predloška DNA. Zbog veće vjerojatnosti dijeljenja alela, četevero-osobne mješavine bile su najzahtjevnije. Zbog ispadanja alela, slično je bilo i s uzorcima s malim količinama predloška DNA ili ekstremnim omjerima miješanja.

Jaheida Perez, Adele A. Mitchell, Nubia Ducasse, Jeannie Tamariz, Theresa Caragine


www.cmj.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000MaxfluMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: