x
x

Izvješće sa 146. kongresa američke udruge psihijatara

  25.05.2011.

Nedavno je u gradu Honolulu na otoku Oahu, koji pripada arhipelagu Havaja održan kongres u organizaciji američke udruge psihijatara. Radi se o konferenciji koju pohode najugledniji psihijatri planeta, čija tradicija održavanja je stara oko 150 godina i na kojem bude prisutno više od 10 000 liječnika.

Izvješće sa 146. kongresa američke udruge psihijatara

Uvodnu riječ na kongresu održala je Carol Bernstein, predsjednica udruge psihijatara Amerike koja je naglasila glavnu temu kongresa kroz potrebu transformacije i uključivanja teme mentalnog zdravlja u procesima vođenja (upravljanja), istraživanja i svake suradnje. Istaknula je potrebu jačeg povezivanja i razvoja interdisciplinarnih znanja i vještina čija se ekspertiza i stručni rad preklapaju sa psihijatrijskom strukom. Ta polja uključuju umjetnost, glazbu, književnost i poslovanje. Da su ovi trendovi o kojima je govorila uvažena predsjednica kongresa na putu da stignu u Hrvatsku, može se zaključiti na primjeru nove knjige hrvatskog liječnika mr.sc. Sandija Krstinića, dr.med. radnog naslova „Poslovanje prema emocijama" koja će uskoro biti objavljena u izdanju uglednog izdavača VBZ u Hrvatskoj ali i u zemljama regije.

Ove godine u radu APA (American Psychiatric Association) kongresa aktivno je sudjelovala i grupa vodećih psihijatara iz Hrvatske koji su vodili žive tematske rasprave i razmjenjivali iskustva sa kolegama iz zemalja regije ali i sa drugim psihijatrima iz drugih zemalja i sa drugih kontinenata. Na skupu je bio prisutan i svjetski poznat i priznat psihijatar Norman Sartorius koji je u veljači ove godine plenarnim predavanjem otvorio prvi hrvatski kongres Duhovne psihijatrije održan u Opatiji.

Osnivač ovog kongresa i pokretač razvoja duhovne psihijatrije u zemljama jugoistočne Evrope prof. dr.sc. Đulijano Ljubičić, dr.med. također je bio učesnik APA kongresa gdje je najveći interes pokazao za praćenje suvremenih trendova duhovne psihijatrije na američkom kontinentu. Primjerice u Honolulu su doputovali vodeći duhovni psihijatri svijeta na čelu sa dr.sc. Clarkom Aistom koji je održao vrlo zapaženo predavanje naslova: „U potrazi za smislom". Dr.sc. Clark Aist dobitnik je američke nacionalne nagrade za duhovnu psihijatriju i nositelj nagrade za kreativnu psihijatriju, čime ima i neprocjenjivo iskustvo i znanja u povezivanju medicine sa duhovnošću, a sve u svrhu dobrobiti čovjeka i njegova uspješna izlječenja od mentalnih bolesti koje su u porastu.

Procjene Svjetske zdravstvene organizacije kažu da će do 2020. godine bolesti duše prestići srčanožilne bolesti prema učestalosti ili prevalenciji. Proširenost kardiovaskularnih bolesti je u padu i poradi provođenja javnozdravstvenih akcija kojima se podiže svijest ljudi o potrebi očuvanja vlastitog zdravlja. U provođenju ovakvih akcija vodeće mjesto u Hrvatskoj zauzima farmaceutska tvrtka PLIVA koja dugi niz godina organizira besplatne liječničke preglede u svim većim hrvatskim gradovima. Vjerojatno će uskoro sazrjeti vrijeme da se osmisle i započnu provoditi i javnozdravstvene akcije kojima će biti cilj očuvanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja hrvatskih građana i zato je dobro i potrebno da i hrvatski psihijatri i na ovakvim međunarodnim kongresima budu u direktnim kontaktima sa kreatorima suvremenih smjernica u liječenju psihijatrijskih bolesnika danas, kako bi ih uspješno prenijeli u psihijatrijske ustanove u Hrvatskoj.

mr.sc. Sandi Krstinić, dr. med.


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPLIVIT total energyPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: