x
x

Hrvatski dan šećerne bolesti

  13.05.2024.

Hrvatski sabor 9.ožujka 2022. donio je Odluku o proglašenju 14. svibnja »Hrvatskim danom šećerne bolesti« Odluka je donesena na inicijativu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora u cilju jačanja svijesti te provođenja dodatnih preventivnih aktivnosti i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću u RH.

Hrvatski dan šećerne bolesti

Šećerna bolest predstavlja velik javnozdravstveni problem zbog kontinuiranog porasta broja osoba sa šećernom bolešću. Prema podatcima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u 2022. godini u Hrvatskoj je registrirano 388 213 osoba s dijagnozom šećerne bolesti. Budući da oko 40% osoba sa šećernom bolešću nema postavljenu dijagnozu bolesti, procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih od dijabetesa oko 700.000.

Kako bismo se lakše suočili sa šećernom bolešću i uspješno se s njom nosili važno je da nismo sami, stoga je slogan ovogodišnjeg obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti Zajedno smo jači.

Za dobru kontrolu bolesti osoba s dijabetesom mora biti motivirana i suradljiva. Među svima onima koji sudjeluju u liječenju, osoba sa šećernom bolešću je najvažniji član tima jer živi sa svojom bolešću svaki dan, zna kako se osjeća i što je sve u mogućnosti učiniti u brizi za svoje zdravlje.

Osim zdravstvenog tima, važnu ulogu u skrbi osobe sa šećernom bolešću ima obitelj. Osobe sa šećernom bolešću trebaju potporu svojih obitelji, ali da bi članovi obitelji mogli biti potpora treba im pomoć u razumijevanju rizičnih čimbenika, znakova i simptoma dijabetesa kao i usvajanja zdravih životnih navika.

Za osobe sa šećernom bolešću dobro je biti uključen u neku od udruga/društava osoba s dijabetesom kako bi razmijenili iskustva s onima koji imaju iste probleme i saznali kako drugi žive sa šećernom bolešću. Udruge su mjesta gdje se oboljeli mogu educirati o svojoj bolesti i kako provoditi svakodnevnu brigu o sebi da bi se izbjegle komplikacije i omogućio kvalitetan život.