x
x

Funkcionalna MR kao pokazatelj područja mozga uključenih u biologiju javstva

  15.03.2023.

Razumijevanje biološka osnove samosvijesti (svijest o samom sebi) jedan je od najvećih izazova za neuroznanost u 21. stoljeću. Iako je riječ o subjektivnom fenomenu koji je teško dostupan znanstvenoj kvantifikaciji ipak postoje alati koji donekle mogu rekonstruirati neuralne mreže neophodne za postojanje samosvijesti.

Funkcionalna MR kao pokazatelj područja mozga uključenih u biologiju javstva

Jedan takav alat je funkcionalna magnetska rezonancija koja mjerenjem hemodinamskih promjena u mozgu može vizualizirati obrasce neuralne aktivacije kod različitih mentalnih procesa. Brojna istraživanja su pokazala kako introspektivni mentalni procesi kod kojih smo usmjereni na vlastite misli i osjećaje, na prethodna iskustava ili planiranje budućeg ponašanja aktiviraju neuralnu mrežu smještenu dominantno u medijalnim dijelovima parijetalnih i frontalnih režnjeva (tzv. temeljna neuralna mreža). Naprotiv, kad pozornost usmjerimo na podražaje koji dolaze iz naše okoline tada se temeljna neuralna mreža deaktivira.
Čini se kako je uredno funkcioniranje temeljne neuralne mreže neophodno za introspektivnu mentalnu aktivnost bez koje nema niti samosvijesti. Nažalost, kod pojedinih patoloških stanja (npr. Alzheimerova bolest) dolazi do poremećaja introspektivnih mentalnih procesa pa samim time i samosvijesti, a čini se kako težina poremećaja izravno korelira s razinom oštećenja upravo temeljne neuralne mreže.

Marko Radoš, Milan Radoš