x
x

Novosti iz HZZO-a

  02.02.2023.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) nastavit će financirati rad doktora medicine bez specijalizacije i pripravnički staž zdravstvenih radnika, a na liste lijekova stavljeni su novi oblici lijekova.

Novosti iz HZZO-a

Proveden je natječaj i donesena odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom te je u prijedlogu Liste prvenstva uvršteno 27 kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Planira se redovno raspisivanje i provedba javnih natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini.

Nastavlja se i financiranje rada pripravnika - doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih javnih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a sklopit će ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO sklopiti ugovore o financiranju s ustanovama i subjektima radi što bržeg zapošljavanja doktora medicine i drugih odabranih zdravstvenih radnika.

Također, u redovnoj proceduri su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici već postojećih lijekova.

Na osnovnu listu pomagala stavljena su suvremena pomagala nove generacije i istovrsna pomagala različitih modela i proizvođača, čime je omogućena veća dostupnost različitih modela ortopedskih i drugih pomagala na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Uz to, HZZO je zaprimio prijedloge za povećanjem cijena pomagala koja se nalaze na listama pomagala HZZO-a temeljem izmijenjenog Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda HZZO-a te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda.

Za dio obrađenih prijedloga iz skupina pomagala (za probavni sustav, stoma pomagala, pomagala za peritonejsku dijalizu) povećane su cijene na Osnovnoj listi pomagala, na koje su podnositelji prijedloga dostavili svoju suglasnost.

Izvor: HZZO