x
x

Simpozij "Mislimo glavom, birajmo srce"

  04.11.2022.

Zagrebački simpozij u organizaciji Svjetske kardiološke federacije i Hrvatskoga kardiovaskularnog društva, pod predsjedanjem akademika Davora Miličića, „Mislimo glavom, birajmo srce“ okupio je vodeće domaće stručnjake za kardiovaskularno zdravlje, koji su se, netom nakon svjetske premijere, upoznali s novim „Postupnikom za kontrolu povišenoga kolesterola 2022“ (Roadmap for Cholesterol 2022).

Simpozij "Mislimo glavom, birajmo srce"

Iako su Hrvati u prosjeku najdeblji građani EU i nedostatno prepoznaju i liječe ostale ključne čimbenike srčanožilnog rizika, Hrvatska je iz skupine tzv. zemalja vrlo visokoga rizika prešla u zemlje s visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Potvrda je to dobre prakse domaćih stručnjaka za kardiovaskularno zdravlje, no ključan sljedeći korak jest Nacionalni plan za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti, s ciljem preobrazbe u skupinu zemalja niskoga kardiovaskularnog rizika – ujedno i najrazvijenijih zemalja Europe i svijeta.

Riječ je o sveobuhvatnom dokumentu kojemu je cilj poboljšanje zdravstvenih ishoda i preživljavanja u bolesnika s povišenim kardiovaskularnim rizikom, s naglaskom na važnost sveobuhvatne prevencije, rane i kvalitetne dijagnostike i probira rizičnih skupina od najranije dobi. 

Kao domaćin simpozija, akademik Davor Miličić ustvrdio je kako Hrvatska s više od 22.000 preminulih od kardiovaskularnih bolesti godišnje spada među zemlje koje imaju veće stope smrtnosti od prosjeka EU, te je u Europi svrstana u zemlje visokoga kardiovaskularnog rizika. U Hrvatskoj već postoji konsenzus oko potrebe za što hitnijim donošenjem Nacionalnog plana za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti, koji ima podršku Ministarstva zdravstva, podsjetio je akademik te istaknuo kako je kardiologija vrlo uspješna grana hrvatske medicine, unutar koje je uvedeno u rutinsku praksu niz novih dijagnostičkih i terapijskih postignuća suvremene znanosti, poput primarne mreže intervencijskoga liječenja u akutnom koronarnom sindromu te drugih najsloženijih intervencijskih postupaka u bolestima srca, aorte i perifernih žila. Ostvaren je i veliki napredak u aritmologiji i elektrostimulaciji, te naravno u transplantaciji srca i primjeni mehaničkih cirkulacijskih crpki. Stoga je hrvatska kardiologija međunarodno priznata i prepoznata te naši kardiološki bolesnici, pa i oni najteži, u Hrvatskoj mogu dobiti visokokvalitetnu i cjelovitu kardiološku skrb.

Kako bi se Hrvatska dodatno približila zemljama s manjom smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti, potrebno je istodobno raditi na šest ključnih izazova – primarnoj prevenciji općenito i sveobuhvatno, potom ciljano aktivnom i sustavnom otkrivanju visokorizičnih bolesnika koji još nemaju utvrđenu dijagnozu, poput onih s porodičnom hiperlipoproteinemijom, na smanjenju pretilosti i kardiometaboličkog rizika, na javnozdravstvenim kampanjama, uvođenju novih terapija sukladno smjernicama Europskog kardiološkog društva te naravno na dosljednoj i postojanoj provedbi cjelovitoga Nacionalnog plana za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti.

Istaknut je probir za porodičnu hiperlipoproteinemiju među predškolskom djecom kao jedan od budućih velikih javnozdravstvenih projekata, pri čemu bi Hrvatska bila jedna od prvih zemalja s ovim tipom probira koji razotkriva djecu s izrazito povišenim kardiovaskularnim rizikom, ali i njihove roditelje i braću odnosno sestre. Time se omogućuje početak učinkovitoga liječenja i sprječava njihov kardiovaskularni pobol i smrtnost, koji se bez liječenja mogu očekivati u adolescentnoj ili mlađoj zreloj dobi. Riječ o prirođenoj bolesti, gdje oboljeli doživotno imaju povišenu vrijednost LDL kolesterola, koju treba učinkovito i trajno korigirati.

Procjenjuje se da od takvoga, nasljednog oblika povišenog kolesterola u Hrvatskoj boluje oko 20.000 ljudi, od čega je prepoznato svega jedan posto njih. Te osobe, zbog dugotrajne neprimjetne izloženosti povišenim vrijednostima „lošega“ LDL-kolesterola imaju i 20 puta veći rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti nego ostatak populacije. U ovom postupku, nakon prepoznavanja djeteta s porodičnom hiperkolesterolemijom, potrebna je suradnja liječnika obiteljske medicine, ali i cijele obitelji koja bi bila obuhvaćena probirom i mogućnošću učinkovitoga pravodobnoga liječenja.

Hrvatska je ovim Simpozijem po prvi put bila domaćin Svjetske kardiološke federacije – predstavnika globalne kardiovaskularne zajednice, koja okuplja više od 200 organizacija članica u preko stotine zemalja.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000BisolexGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: