x
x

Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 1. dio

  09.08.2021.

Vratobolja je jedna od najčešćih mišićnokoštanih bolesti koja rezultira značajnom boli i nesposobnosti te ima velik utjecaj na individualnoj razini, kao i na zdravstveni sustav i društvo u cjelini. Uzroci vratobolje su različiti, a etiološki prevladavaju oni mehanički povezani s degenerativnim promjenama vratne kralješnice.

Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 1. dio

Svjedočimo raznim dijagnostičkim i terapijskim pristupima za ove bolesnike. Hrvatsko vertebrološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora predstavlja sveobuhvatni narativni pregled i smjernice za dijagnozu i liječenje bolesnika s vratoboljom, s naglaskom na najčešće uzroke. Smjernice su rezultat konsenzusa stručnjaka različitih specijalnosti, a temelje se na najboljim dokazima.

Ovaj prvi dio odnosi se na dijagnostiku, a drugi njemu komplementarni dio odnosi se na terapiju.

Dijagnostički dio smjernica (1. dio) obuhvaća:

 • klinička obilježja i evaluaciju (uključivo strukturirane upitnike),
 • laboratorijsku dijagnostiku,
 • slikovne metode,
 • neurofiziološko testiranje i
 • minimalno invazivne dijagnostičke postupke.

Dio smjernica o liječenju (2. dio) uključuje:

 • farmakološko liječenje,
 • tjelesne medicinske vježbe,
 • trakciju,
 • manualnu terapiju,
 • metode fizikalne terapije,
 • primjenu ortoza,
 • minimalno invazivne terapijske intervencije,
 • kirurško liječenje,
 • rehabilitaciju nakon kirurških zahvata i
 • psihijatrijski pristup.

Ovo su prve hrvatske smjernice za vratobolju primarno namijenjene liječničkoj profesionalnoj zajednici.

Simeon Grazio, Vanja Bašić Kes, Dijana Zadravec, Karlo Houra, Lovorka Grgurević, Tomislav Nemčić, Ivan Mikula, Marijana Lisak, Branka Aukst Margetić, Diana Balen, Vide Bilić, Boris Božić, Stipe Ćorluka, Frane Grubišić, Neven Ištvanović, Dalibor Karlović, Neven Kauzlarić, Dražen Kvesić, Darko Ledić, Petra Margetić, Tatjana Nikolić, Darko Perović, Dubravka Sajković, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Hana Skala Kavanagh, Ivan Škoro, Tonko Vlak, Ana Poljičanin, Krešimir Rotim