x
x

Seroprevalencije SARS-Co V-2 (COVID-19) u zaposlenika u Općoj bolnici Zadar

  28.04.2021.

Procjena realne seroprevalencije COVID-19/SARS-CoV-2 u zdravstvenih djelatnika, kao ključne specifične, izložene skupine u svakodnevnim životnim i profesionalnim okolnostima i izazovima, zasigurno je glavna osnova za njihov odabir u radu s COVID-19 bolesnicima, ali i za prvi izbor u cijepljenju.

Seroprevalencije SARS-Co V-2 (COVID-19) u zaposlenika u Općoj bolnici Zadar

Uvod. Procjena seroprevalencije SARS-CoV-2 (COVID-19) u zaposlenika u Općoj bolnici Zadar u prvom valu Covid-19 epidemije u toj zdravstvenoj ustanovi, izloženih istraživanoj infekciji od ožujka do svibnja 2020. godine.
Materijali/metode. U ispitivanje su uključena 543 zdravstvena i nezdravstvena zaposlenika (liječnici, medicinske sestre, tehničko i administrativno osoblje) aktivna na svojim radnim mjestima tijekom razdoblja od sredine ožujka do sredine svibnja 2020. godine, u Općoj bolnici Zadar tijekom COVID-19 pandemije. U obradi seruma u određivanju protutijela na nukleokapsidni antigen SARS-CoV-2 virusa primijenjena je elektrokemiluminiscentna metoda (ECLIA; test Elecsys® Anti-SARS-CoV-2).
Rezultati. Od ukupnoga broja 1354 zaposlenika Opće bolnice Zadar, EIA testom analizirani su serumi na anti-SARS-CoV-2 u njih 543. Pozitivan test nađen je u 2 (0,04%) od ukupno testirana 543 zaposlenika. Od dva zaposlenika s pozitivnim anti-SARS-CoV-2 testom, jedan je liječnik specijalist radiolog i jedna medicinska sestra zaposlena u COVID-19 odjelu.
Rasprava. Izražena je dvojba u raščlambi rezultata otkrivene niske seroprevalencije – radi li se o niskoj senzitivnosti testa ili je doista riječ o učinkovito provedenim mjerama prevencija u širenju Covid-19/SARS-CoV-2 infekcije.
Zaključak. Procjena realne seroprevalencije Covid-19/SARS-CoV-2 u zdravstvenih djelatnika, kao ključne specifične, izložene skupine u svakodnevnim životnim i profesionalnim okolnostima i izazovima, zasigurno je glavna osnova za njihov odabir u radu s Covid-19 bolesnicima, ali i za prvi izbor u cijepljenju.

Boris Dželalija, Željko Čulina, Lucija Čulina, Irena Frakin, Jadranka Sambunjak, Ines Leto, Kristina Bačkov, Kristina Brzić, Josip Faričić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyPLIVIT D 2000Plivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: