x
x

Eksperimentalni sprej za nos protiv SARS-CoV-2?

  09.11.2020.

Sprej za nos koji sadrži lipopeptid koji inhibira fuziju virusa na staničnoj membrani domaćina spriječio je infekciju SARS-CoV-2 kod izloženih eksperimentalnih životinja, afričkih tvorova, objavljeno je u bioRxiv bazi.

Eksperimentalni sprej za nos protiv SARS-CoV-2?

Šest životinja je preventivno tretirano sprejem za nos, a zatim je podijeljeno u tri kaveza, s po dva tretirana tvora u svakom kavezu.

Svaki je kavez također sadržavao životinje zaražene sa SARS-CoV-2 i još dva zdrava tvora koji su dobili sprej s placebom i predstavljali kontrolnu skupinu. Nakon 24 sata, eksperimentalni tvor se odvajao i ponovo tretirao. Do 21. dana niti jedna od eksperimentalnih životinja tretirana lipopeptidima nije imala serokonverziju, za razliku od kontrolne skupine koja je primala placebo.

Istraživači su napomenuli da se sprej „lijepi“ na stanice nosne sluznice i respiratornog epitela i sprječava prodor virusa u organizam.