x
x

U borbu protiv nekretanja se može i treba krenuti od najranije dječje dobi

  02.11.2019.

Povezanost edukacije roditelja i djece predškolske dobi o važnosti kretanja i razine tjelesne aktivnosti, rad objavljen u časopisu Medica Jadertina.

U borbu protiv nekretanja se može i treba krenuti od najranije dječje dobi

Cilj je ovoga istraživanja utvrditi prevalenciju razine tjelesne aktivnosti djece rane dobi i njihovih roditelja, te na temelju iste vrednovati tromjesečni program edukacije roditelja o važnosti tjelesne aktivnosti.

Na uzorku od 142 osobe u dobi od 1,5 do 37 godina, ispitivao se utjecaj programa na promjene u razini tjelesne aktivnosti. Za procjenu razine tjelesne aktivnosti koristili su se dijelovi standardiziranih upitnika Health Behaviour for Children i International Physical Activity Questionnaires, koji se odnose isključivo na intenzitet i vrijeme trajanja tjelesne aktivnosti.

Istraživanje je trajalo 3 mjeseca, a uključivalo je kineziološke radionice, stvaranje promotivnog letka, te svakodnevne organizirane kineziološke aktivnosti s djecom. Razlike u broju ispitanika koji se ubrajaju u određenu razinu tjelesne aktivnosti prije i po završetku programa izračunate su Hi – kvadrat testom.

Na temelju dobivenih rezultata, djeca i njihovi roditelji, nakon realiziranog programa edukacije značajno napredovali su u razini ukupne tjedne tjelesne aktivnosti.

Istraživanje je pokazalo koliko je primjer roditelja važan i utjecajan u životu svakoga djeteta i potvrdilo da se u borbu protiv nekretanja može i treba krenuti od najranije dječje dobi, a to je moguće ostvariti upravo kroz različite programe edukacije koji su se pokazali efikasnim i prijeko potrebnima.

Vilko Petrić, Ivan Holik, Iva Blažević, Nika Vincetić