x
x

Dijagnoza raka povezana sa sporijim propadanjem memorije

  Marija Škrlec, mag. pharm

  15.08.2019.

Prema opservacijskoj studiji provedenoj na približno 15.000 ispitanika čini se da je dijagnoza raka povezana sa sporijim propadanjem memorije

Dijagnoza raka povezana sa sporijim propadanjem memorije

Ispitanici ove studije bili su u dobi od 50 godina ili stariji, a njihovo pamćenje procjenjivalo se je jednom u dvije godine na temelju sjećanja 10 riječi ili putem posrednika.  Tijekom prosječnog praćenja od 12 godina, kod 15% je dijagnosticiran rak.

Osobe s rakom imale su sporije stope smanjenja pamćenja i prije dijagnoze u usporedbi s pacijentima koji nisu razvili rak. Na primjer, u dobi između 65 i 75 godina oni, koji imaju "buduću" dijagnozu karcinoma, imali su 11% nižu stopu pada memorije od onih bez dijagnoze karcinoma. U vrijeme dijagnoze oboljeli od raka imali su kratkotrajno smanjenje pamćenja, ali taj se trend obrnuo u godinama nakon dijagnoze.

Zaključno, ovi novi nalazi podržavaju mogućnost zajedničkog patološkog procesa koji djeluju u suprotnim smjerovima u razvoju raka i Alzheimerove bolesti.

Izvor: JAMA