x
x
<<< Popis svih stručnih skupova

  13.04.2024.

Novosti u prevenciji i liječenju infektivnih bolesti

Mjesto: Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet, predavaonica broj 2
Organizator: Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka, Katedra za zarazne bolesti Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet i Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a

Klinika za infektivne bolesti KBC Rijeka, Katedra za zarazne bolesti Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet i Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a organiziraju Tečaj trajne medicinske izobrazbe 3. kategorije „Novosti u prevenciji i liječenju infektivnih
bolest“ koji će se održati 13. travnja 2024. na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Četiri godine od počeka pandemije COVID-19 u fokusu svakodnevne kliničke prakse i dalje su brojne infektivne bolesti. 

Prijave: jblaha@bfm.hr
Hrvatska liječnička komora i Komora medicinskih sestara bodovati će tečaj sukladno pravilnicima.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROZipantola PROTECTPlivit C 1000 Plus