x
x

> Medicus - 2020. godina

izdvajamo
> Tajana Filipec Kanižaj; Ivana Mikolašević
Uvodnik: Hepatologija danas - odabrane teme
> Rejhana Sijamhodžić; Natali Roža; Matea Iglić Debelić; Irena Hrstić
Oštećenje jetre uzrokovano lijekovima
> Marinko Marušić; Matej Paić; Mia Knobloch; Krešimir Luetić; Dragan Jurčić
Laboratorijske pretrage u bolestima jetre
> Ivana Mikolašević; Nadija Skenderević
Primarni bilijarni kolangitis – prikaz slučaja i pregled literature
> Ana Katušić; Ksenija Burić; Mario Ivanuša
Uloga glazbe i muzikoterapije u programu kardiovaskularne rehabilitacije

> Medicus - 2019. godina

> Medicus - 2018. godina

> Medicus - 2017. godina

> Medicus - 2016. godina

> Medicus - 2015. godina

> Medicus - 2014. godina

> Medicus - 2013. godina

> Medicus - 2012. godina

> Medicus - 2011. godina

> Medicus - 2010. godina

> Medicus - 2009. godina

> Medicus - 2008. godina

Broj 1/2008

Nutricionizam

> Medicus - 2007. godina

Broj 2/2007

Hipertenzija

> Medicus - 2006. godina

> Medicus - 2005. godina

> Medicus - 2004. godina

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: