x
x

> Medicus - 2020. godina

izdvajamo
> Bruno Baršić
COVID-19: Uvodnik
> Marko Kutleša
COVID-19 i citokinska oluja
> Nevenka Piskač-Živković; Marina Zelenika Margeta; Ivona Kovačević; Đivo Ljubičić; Andrej Šribar; Jasminka Peršec; Ivica Grgurević
Ultrazvuk pluća kod bolesnika s COVID-19
> Jasminka Peršec; Andrej Šribar
COVID-19 i mehanička ventilacija
> Alen Protić
COVID-19 u jedinicama intenzivnog liječenja
> Marija Santini; Marija Kusulja
Liječenje COVID-19
> Gordana Pavliša; Lidija Ljubičić; Lana Turk; Matija Halar; Miroslav Samaržija
COVID-19 i pneumonija
> Žarko Vrbica
COVID-19 i kronične opstruktivne bolesti pluća (astma i KOPB)
> Jure Samardžić
COVID-19 i antihipertenzivna terapija
> Matias Trbušić; Nikola Bulj; Vjekoslav Radeljić; Diana Delić Brkljačić
COVID-19 i koronarna bolest srca – strategije u intervencijskoj kardiologiji
> Filip Puškarić; Maja Čikeš
COVID-19 i bolesnici sa zatajivanjem srca
> Tomislav Bulum
COVID-19 i farmakološka terapija šećerne bolesti tipa 2
> Nadica Laktašić Žerjavić
COVID-19 i vitamin D – postoji li poveznica?
> Mario Habek
Liječenje multiple skleroze za vrijeme COVID-19 pandemije
> Arijana Lovrenčić Huzjan
COVID-19 i pacijent s moždanim udarom
> Petrana Brečić; Domagoj Vidović
Utjecaj pandemije COVID-19 na pacijente s anksioznim i depresivnim poremećajima
> Alma Mihaljević Peleš
Agitirani pacijent s demencijom u ambulantama obiteljske medicine i COVID-19
> Juraj Prejac
Onkološki bolesnik u vrijeme pandemije COVID-19
> Nikolina Bašić-Jukić
Praćenje i liječenje bolesnika s transplantiranim bubregom i COVID-19 pandemija
> Ante Reljić
COVID-19 i hitna stanja u urologiji
> Igor Tomašković
COVID-19 i karcinom prostate
> Valentina Nakić
Promjene u obiteljskoj medicini u epidemiji COVID-19
> Dahna Arbanas
Promjene u ljekarništvu u pandemiji COVID-19
izdvajamo
> Tajana Filipec Kanižaj; Ivana Mikolašević
Uvodnik: Hepatologija danas - odabrane teme
> Rejhana Sijamhodžić; Natali Roža; Matea Iglić Debelić; Irena Hrstić
Oštećenje jetre uzrokovano lijekovima
> Marinko Marušić; Matej Paić; Mia Knobloch; Krešimir Luetić; Dragan Jurčić
Laboratorijske pretrage u bolestima jetre
> Ivana Mikolašević; Nadija Skenderević
Primarni bilijarni kolangitis – prikaz slučaja i pregled literature
> Ana Katušić; Ksenija Burić; Mario Ivanuša
Uloga glazbe i muzikoterapije u programu kardiovaskularne rehabilitacije

> Medicus - 2019. godina

> Medicus - 2018. godina

> Medicus - 2017. godina

> Medicus - 2016. godina

> Medicus - 2015. godina

> Medicus - 2014. godina

> Medicus - 2013. godina

> Medicus - 2012. godina

> Medicus - 2011. godina

> Medicus - 2010. godina

> Medicus - 2009. godina

> Medicus - 2008. godina

Broj 1/2008

Nutricionizam

> Medicus - 2007. godina

Broj 2/2007

Hipertenzija

> Medicus - 2006. godina

> Medicus - 2005. godina

> Medicus - 2004. godina

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: