x

SPECIJALIZACIJE

x

> Medicus - 2017. godina

izdvajamo
> Alma Mihaljević Peleš
Uvodnik
> Trpimir Glavina
Klinička obilježja i dijagnoza psihotičnih poremećaja
> Maja Živković
Pregled najvažnijih antipsihotika i njihovih mehanizama djelovanja
> Marina Šagud; Alma Mihaljević Peleš; Bjanka Vuksan-Ćusa; Ivana Klinar
Interakcije antipsihotika – jesu li poželjne kombinacije antipsihotika?
> Draženka Ostojić; Ante Silić; Suzana Kos; Ilarija Čulo; Aleksandar Savić
Terapija prve psihotične epizode
> Dalibor Karlović
Depresija: klinička obilježja i dijagnoza
> Alma Mihaljević Peleš; Marina Šagud; Maja Bajs Janović
Znamo li prepoznati i dijagnosticirati bipolarni afektivni poremećaj?
> Petrana Brečić
Suicidalnost u psihijatrijskim poremećajima
> Danijel Crnković
Anksioznost i kako ju liječiti
> Ivan Požgain
Kako odabrati optimalnu terapiju za depresivnog bolesnika?
> Dunja Degmečić
Hitna stanja u psihijatriji
> Igor Filipčić; Ivona Šimunović Filipčić
Psihički poremećaji i tjelesne bolesti
> Dražen Begić
Poremećaji spavanja i njihovo liječenje
> Ninoslav Mimica; Marija Kušan-Jukić
Demencija i psihički poremećaji
> Katarina Dodig-Ćurković
Adolescentna kriza – kako je dijagnosticirati i liječiti?
> Maja Bajs Janović; Špiro Janović; Milena Skočić Hanžek; Zoran Štimac; Alma Mihaljević Peleš
Antidepresivi i antipsihotici u trudnoći
> Vladimir Grošić
Antidepresivi i antipsihotici u starijoj životnoj dobi
> Ivan Sunara
Tjelesna aktivnost u prevenciji karcinoma dojke postmenopauzalnih žena
izdvajamo
> Dinko Vitezić
Uvodnik: Farmakovigilancija
> Igor Francetić
Povijest praćenja nuspojava lijekova u Hrvatskoj
> Nada Božina
Farmakogenomika i farmakovigilancija
> Viktorija Erdeljić Turk; Dinko Vitezić
Lijekovi i trudnoća
> Luka Bielen
Nuspojave statina
> Aleksandar Knežević
Nuspojave antihipertenziva
> Vladimir Krajinović
Nuspojave antibiotika
> Tea Babić
Gdje ljekarnici mogu naći informacije o lijekovima?
> Đurđica Kesak-Ursić
Konzervativno liječenje idiopatske skolioze
> Miroslav Šram; Damir Mihić; Davor Zec; Mladen Ugljarević
Epikardijalno masno tkivo i koronarna bolest srca

> Medicus - 2016. godina

> Medicus - 2015. godina

> Medicus - 2014. godina

> Medicus - 2013. godina

> Medicus - 2012. godina

> Medicus - 2011. godina

> Medicus - 2010. godina

> Medicus - 2009. godina

> Medicus - 2008. godina

Broj 1/2008

Nutricionizam

> Medicus - 2007. godina

Broj 2/2007

Hipertenzija

> Medicus - 2006. godina

> Medicus - 2005. godina

> Medicus - 2004. godina

OGLASI
GastalAndol PROMaxflu
OGLAS
Maxflu
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: