x

SPECIJALIZACIJE

x

Tevagrastim

Generičko ime:
filgrastim

ATK
LO3AA

Oblici:
Tevagrastim otop. za sc. ili iv. primjenu; 1 štrcaljka s iglom s 0,5ml/48 MIO i.j.
VPC: 575.00 kn
SPC >>> Uputa >>>

Tevagrastim otop. za sc. ili iv. primjenu; 1 štrcaljka s iglom 0,5ml/30MIO i.j.
VPC: 359.00 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
imunostimulator

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Posebni zahtjevi
Filgrastim se smije davati samo u suradnji s onkološkim centrom čiji su djelatnici iskusni u liječenju čimbenikom rasta granulocitnih kolonija (granulocyte-colony stimulating factor, GCSF) i hematologiji te s centrima koji raspolažu potrebnim dijagnostičkim mogućnostima. Postupke mobilizacije i afereze treba obavljati u suradnji s onkološko-hematološkim centrom čiji djelatnici imaju prihvatljivo iskustvo na tom području i u kojem se na ispravan način mogu pratiti hematopoetske progenitorske stanice.

Dokazano citotoksična kemoterapija
Preporučena doza filgrastima je 0,5 MIU (5 mikrograma)/kg/dan. Prva doza filgrastima smije se dati najranije 24 sata nakon citotoksične kemoterapije. Filgrastim se može davati svakodnevno supkutanim injekcijama ili u intravenskoj infuziji tijekom 30 minuta, razrijeđen otopinom glukoze 50 mg/ml (5 %) za infuziju.

 

OGLASI
Andol effectGastalIbuxin Rapid
PLIVINE GRUPE PROIZVODA