x
x

Paclitaxel PLIVA

Generičko ime:
paklitaksel

ATK
L01CD

Oblici:
Paclitaxel PLIVA 300 mg/50 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč (1ml/6 mg)
VPC: 3,804.04 kn
SPC >>> Uputa >>>

Paclitaxel PLIVA 100 mg/16,7 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč. (1 ml/6 mg)
VPC: 1,350.00 kn
SPC >>> Uputa >>>

Paclitaxel PLIVA 30 mg/5 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč. (1 ml/6 mg)
VPC: 424.31 kn
SPC >>> Uputa >>>

Paclitaxel PLIVA 150 mg/25 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč. (1 ml/6 mg)
VPC: 2,188.30 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
citostatik

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Doziranje

Prva linija kemoterapije karcinoma jajnika: 175 mg/m<sup><sup>2 </sup> </sup>paklitaksela iv. kroz 3 sata, nakon kojeg slijedi cisplatin u dozi od 75 mg/m<sup>2 </sup> svaka 3 tjedna ili 135 mg/m<sup>2 </sup> paklitaksela u <sup>2 </sup>4-satnoj infuziji, nakon kojeg slijedi 75 mg/m<sup>2 </sup> cisplatina, uz 3-tjedni interval između ciklusa.

Druga linija kemoterapije karcinoma jajnika: 175 mg/m<sup>2 </sup> primijenjena kroz 3 sata, uz 3-tjedni interval između ciklusa.

Adjuvantna kemoterapija karcinoma dojke: 175 mg/m<sup>2 </sup>, primijenjena kroz 3 sata, svaka 3 tjedna kroz četiri ciklusa, a nakon četiri ciklusa AC terapije.

Prva linija kemoterapije karcinoma dojke: kada se koristi u kombinaciji s doksorubicinom (50 mg/m<sup>2 </sup>), preporučena doza paklitaksela je <sup>2 </sup><sup>2 </sup>0 mg/m<sup>2 </sup> (<sup>2 </sup>4 sata nakon doksorubicina), primijenjena intravenski kroz 3 sata, uz 3-tjedni interval između ciklusa.

Druga linija kemoterapije karcinoma dojke: 175 mg/m<sup>2 </sup>, primijenjena kroz 3 sata, uz 3-tjedni interval između ciklusa.

Liječenje uznapredovalog NSCLC:  preporučeno doza iznosi 175 mg/m<sup>2 </sup>, primijenjena kroz 3 sata, nakon doze od 80 mg/m<sup>2 </sup> cisplatine, uz 3-tjedni interval između ciklusa.

Kaposijev sarkom povezan s AIDS-om:  preporučeno doza iznosi 100 mg/m<sup>2 </sup>, primijenjena kroz 3 sata, svaka <sup>2 </sup> tjedna.

Posljednja izmjena: 30. 12. 2019.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROMaxflu
PLIVINE GRUPE PROIZVODA