PLIVAmed.net

 

Pristup informacijama o lijekovima koji se izdaju na recept ograničen je Zakonom o lijekovima. Podatke mogu koristiti samo zdravstveni radnici.

Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Mnogi bolesnici s Crohnovom bolešću osjećaju simptome godinama prije postavljanja dijagnoze. Bolest može započeti u bilo kojoj životnoj dobi, a najčešće se javlja u dobi između 15. i 30. ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

SARP (The Severe Asthma Research Program) predstavlja grupu od 11 istraživačkih centara osnovanu od strane National Heart and Blood Institute (NHLBI). Ciljevi ovog programa nisu samo identifikacija ...