PLIVAmed.net

 

Pristup informacijama o lijekovima koji se izdaju na recept ograničen je Zakonom o lijekovima. Podatke mogu koristiti samo zdravstveni radnici.

Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Važnost lokalnih kortikosteroida u dermatologiji je vrlo velika. Otkad su uvedeni u terapiju značajno su promijenili tijek brojnih bolesti kože. Upotrebljavaju se kod raznih dermatoza gdje se ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

U oba se entiteta radi o oštećenju želučane sluznice, no elementarna razlika leži u postojanju upalnih promjena sluznice prisutnih u gastritisu i njihovoj gotovo potpunoj odsutnosti u ...