PLIVAmed.net

 

Pristup informacijama o lijekovima koji se izdaju na recept ograničen je Zakonom o lijekovima. Podatke mogu koristiti samo zdravstveni radnici.

Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Karcinom dojke je rijetka bolest u muškaraca, te predstavlja 1% svih karcinoma u muškaraca, odnosno oko 1% svih karcinoma dojke. Rak dojke u muškaraca javlja se posebice u starijoj životnoj dobi ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Uvođenje novih strategija liječenja kao što je blokada proteina HMGB1, pokazat će alarmine terapeutskim metama koje će omogućiti dugoročnu remisiju u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima.