PLIVAmed.net

 

Pristup informacijama o lijekovima koji se izdaju na recept ograničen je Zakonom o lijekovima. Podatke mogu koristiti samo zdravstveni radnici.

Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju jedan od najznačajnih javnozdravstvenih problema današnjice, glavni su uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama, a u zemljama u razvoju stope smrtnosti prestižu ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Astma je difuzna upala dišnih puteva izazvana različitim pokretačkim podražajima koji dovode do djelomično ili potpuno reverzibilne bronhoopstrukcije. Prevalencija astme je u stalnom porastu. ...

Novosti
12.09.2014.