x

SPECIJALIZACIJE

x

Važne pravne informacije i uvjeti korištenja

Svako korištenje www.plivamed.net podliježe niže iznesenim uvjetima.

Uredništvo portala radi recenziju sadržaja portala i jamči da je sadržaj objektivan i nije pod utjecajem bilo kakvog poslovnog ili drugog subjekta te da ne postoji izravan sukob interesa od kojeg se PLIVA HRVATSKA d.o.o. ovdje izričito ograđuje.

Podaci sadržani na www.plivamed.net namijenjeni su isključivo zdravstvenim radnicima i ostalim osobama ovlaštenim na propisivanje i izdavanje lijekova sukladno propisima Republike Hrvatske. Svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na www.plivamed.net snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Internet stranica.

Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja objavljeni na www.plivamed.net ne smiju se reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu PLIVA Hrvatskoj d.o.o. ("PLIVA") ili trećima.

Cjelokupan sadržaj ovih Internet stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih Internet stranica korisnik prihvaća pravo Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavno pravo za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih Internet stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve eventualne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih Internet stranica ili s njima u vezi.

Sadržaj, odnosno dijelovi sadržaja objavljeni na www.plivamed.net mogu se koristiti isključivo za osobnu potrebe korisnika i u nekomercijalne svrhe uz poštivanja autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava.

Korištenje informacija sadržanih na ovim Internet stranicama u komercijalne ili druge svrhe, dozvoljeno je samo uz prethodno izričitu suglasnost Uredništva portala.

Podaci o lijekovima i medicinskim proizvodima na ovim Internet stranicama su isključivo informativne prirode, što posebice znači da svrha ovdje sadržanih informacija nije davanje potpunih informacija o primjenama, uputama, mjerama opreza, upozorenjima, interakcijama s drugim lijekovima, alergijskim reakcijama ili nuspojavama. Nepostojanje odgovarajućeg upozorenja za određeni lijek ili kombinaciju lijekova, ni u kojem se slučaju ne smije smatrati sugestijom da je neki lijek ili kombinacija lijekova neškodljiva, djelotvorna ili da je odgovarajuća za liječenje bilo kojeg bolesnika.

Informacije o proizvodima na ovim Internet stranicama zasnovane su na Sažetku opisa svojstava lijeka koji je službeno odobren od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske u trenutku stavljanja informacije na ove Internet stranice. Zdravstveni radnici trebaju u svakom pojedinom slučaju provjeriti kod relevantnih institucija koja izdaju rješenja (odobrenja) o stavljanju lijekova i medicinskih proizvoda u promet, sve informacije koje trenutno vrijede za pojedine proizvode navedene na ovim Internet stranicama.

Uredništvo portala će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim Internet stranicama bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Uredništvo portala ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.plivamed.net kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove Internet stranice. Uredništvo portala pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovih Internet stranica, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ove Internet stranice sadržavaju ili bi mogle sadržavati informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice te iste služe za daljnje informiranje bolesnika. Nad ovim informacijama Uredništvo portala nema nikakvu kontrolu te su iste označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad je Uredništvo portala smatrala da je to obvezno učiniti i u mjeri u kojoj je to bilo provedivo. Uredništvo portala ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Svi grafički prikazi i informacije sadržane na stranicama PLIVAmed.net portala zaštićena su autorskim pravima. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili označeni na drugi odgovarajući način su zaštićeni žigovi njihovih legitimnih vlasnika.

Na stranicama www.plivamed.net poštuje se privatnost korisnika te će se podaci o identitetu osoba (kao što su zanimanje, ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) prikupljat u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj, te u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Za analizu posjeta i unaprjeđenje sadržaja koristimo Google Analytics, a pri tome prikupljene osobne podatke automatizirano obrađujemo i prikazujemo zbirno. Za više informacija o poštivanju privatnosti korisnika korištenjem servisa Google Analytics molimo pogledajte na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr. Ovi će se podaci koristiti kako bi se udovoljilo zahtjevima korisnika za informacijama te kako bi se bolje razumjele potrebe korisnika i u svrhu statističke obrade podatka. U svezi s tim, osobni podaci korisnika povremeno će se koristiti kako bi stupili u kontakt s korisnikom. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja PLIVAmed.net portala, kao korisnik portala potvrđujete da ste upoznati sa svrhom prikupljanja Vaših osobnih podataka, te da pristajete da se Vaši podaci koriste u navedene svrhe. Ovdje se izričito izjavljuje kako se osobni podaci korisnika neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti, niti prenositi bilo kojoj trećoj strani bez odobrenja korisnika.

Sve promjene politike zaštite privatnosti na www.plivamed.net bit će pravodobno objavljene na ovoj Internet stranici ili na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

PLIVA zadržava pravo izmijene ove pravne informacije i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Nadalje, PLIVA zadržava pravo na uklanjanje objava ostavljenih na stranicama PLIVAmed.net portala od strane korisnika portala, kao i na potpuno ili djelomično uklanjanje stranica ili povremenog onemogućavanja pristupa stranicama bez prethodne obavijesti.


Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: personaldataprotection@pliva.com
tel.: 00385 (0)1 372 3361


Portal PLIVAmed.net sponzorira i pomaže: PLIVA Hrvatska d.o.o.

Posljednja izmjena: 31.01.2018.