x

SPECIJALIZACIJE

x

Osan Plus

Generičko ime:
telmisartan+hidroklorotiazid

ATK
C 09 DA

Oblici:
Osan Plus tbl. 28x(80 mg +12,5 mg)
VPC: 58.61 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
anthipertenziv

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje:

Preporučena doza: 1 tbl. 1 x na dan.

OGLASI
GastalMaxirinoAndol PRO
PLIVINE GRUPE PROIZVODA