x
x

Trisenox

Generičko ime:
arsenik trioksid

ATK
L01XX27

Oblici:
Trisenox Jedan ml TRISENOXA sadrži 1 mg arsenovog trioksida
SPC >>>

Trisenox Jedan ml TRISENOXA sadrži 2 mg arsenovog trioksida
SPC >>>

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/trisenox-epar-product-information_hr.pdf

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20161114136358/anx_136358_hr.pdf

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Posljednja izmejna: 1. 6. 2019.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluZipantola PROTECT
PLIVINE GRUPE PROIZVODA