x
x

Namaxir

Generičko ime:
metotreksat

ATK
L01BA

Oblici:
Namaxir 2,5; 7,5; 10; 12,5; 17; 17,5; 20; 22,5; 27,5; 30 mg; 1 i 4 napunj. štrc. s otop za inj.
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antimetabolit

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje: početna doza: 7,5 mg jednom tjedno, sc, im ili iv. Ovisno o aktivnosti bolesti i podnošljivosti lijeka od strane pojedinog bolesnika, početna doza se može postupno povećavati za 2,5 mg tjedno. Ne smije se prekoračiti tjedna doza od 25 mg.

OGLASI
Andol PROBisolexMaxirino
PLIVINE GRUPE PROIZVODA