x
x

Ljubomora kod žena i muškaraca, ima li razlike?

  23.01.2015.

Provjera evolucijskre hipoteze o ljubomori kod ekstravertiranih i introvertiranih muškaraca i žena objavljena je u časopisu Medica Jadertina. Prema evolucijskim postavkama evoluirali su specifični psihološki mehanizmi koji uključuju veću osjetljivost muškaraca na seksualnu, a žena na emocionalnu nevjeru partnera. Iako još uvijek postoje nekonzistentni rezultati, koji proizilaze i iz različitih metoda ispitivanja, većina studija potvrđuje evolucijsku hipotezu.

Ljubomora kod žena i muškaraca, ima li razlike?
Utvrđena je veća ljubomora muškaraca na seksualnu nevjeru, dok je mjerenjem vremena odluke, potvrđena pretpostavka o mehanizmu emocionalne ljubomore kod žena. U usporedbi s introvertima, ekstraverti oba spola pokazali su veću osjetljivost na spolno specifične tipove nevjera. Mjerenjem vremena odluke nisu potvrđene hipoteze o kraćem vremenu reagiranja na scenarije nevjera kod introverata.

Dosadašnje studije također izvještavaju o negativnim relacijama između ekstraverzije i ljubomore, ne pružajući uvid u specifične reakcije na scenarije nevjera kod ekstravertiranih i introvertiranih ispitanika.

Stoga je cilj ovoga istraživanja bio ispitati postoje li značajne razlike u reakcijama na specifične oblike nevjera (emocionalna i seksualna) kod ekstraverata i introverata oba spola, koristeći metodu prisilnoga odabira i mjereći pri tom vrijeme odluke.

U svrhu kategorizacije ispitanika u skupine ekstraverata i ntroverata, predispitivanje je provedeno na 219 ispitanika heteroseksualne spolne orjentacije, koji su ispunili Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ). U glavnom dijelu ispitivanja sudjelovalo je 50 muškaraca i 47 žena, dobi od 18 do 27 godina. Glavni dio ispitivanja uključivao je ispitivanje ljubomore orginalnom metodom prisilnoga izbora, koja od ispitanika zahtijeva zamišljanje scenarija emocionalne i seksualne nevjere partnera. Prilikom odabira jednoga od dva prezentirana scenarija nevjere, sudionicima je mjereno i vrijeme odluke.

U skladu s evolucijskom hipotezom, primjenom orginalne metode prisilnoga odabira utvrđena je veća ljubomora muškaraca na seksualnu nevjeru, dok je mjerenjem vremena odluke, potvrđena pretpostavka o mehanizmu emocionalne ljubomore kod žena. U usporedbi s introvertima, ekstraverti oba spola pokazali su veću osjetljivost na spolno specifične tipove nevjera. Mjerenjem vremena odluke nisu potvrđene hipoteze o kraćem vremenu reagiranja na scenarije nevjera kod introverata. 

Nataša Šimić, Matilda Nikolić, Tijana Mlakić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTPLIVIT total energyPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: