x
x

Nova knjiga: Prevencija bolesti u dječjoj dobi

  09.12.2014.

Ova knjiga predstavlja sustavan prikaz dostignuća i ostvarenja na području prevencije bolesti djece, naglašavajući važnost preventivnog djelovanja na području zdravstvene zaštite kao garancije postizanja uspješnih rezultata liječenja i očuvanja zdravlja uopće.

Nova knjiga: Prevencija bolesti u dječjoj dobi

 Suvremeni stavovi koje iznose stručnjaci u svojim područjima pridonose usvajanju suvremenih znanja utemeljenih na dokazima, te formiranju i podupiranju stavova studenata i liječnika o značaju prevencije bolesti. Danas postoji veliki broj knjiga koje opisuju bolesti i njihovo liječenje u trenutku kada bolest već nastupi, ali i relativno mali broj knjiga koje se bave temama koje mogu pomoći da se bolest ne pojavi ili da njezine posljedice budu što manje. Ova se knjiga bavi upravo tom, preventivnom tematikom; širokom krugu čitateljstva knjiga daje integralno i recentno znanje o suzbijanju bolesti u dječjoj dobi. Autorica na sustavan i pristupačan način prezentira važnost promocije zdravlja djece i prevencije bolesti u ranoj dobi kao prioritetne zadatke današnjih i budućih pedijatara. Po svojoj kvaliteti i značaju tematskog područja, knjiga je vrijedan tekst koji bi trebali pročitati i koristiti svi zdravstveni djelatnici koji skrbe o djeci. Ova knjiga je od velikog značaja za sve profile studenata na dodiplomskom studiju kao i na postdiplomskoj nastavi iz svih područja medicine. Knjiga pokriva 40-50 % gradiva ukupne pedijatrije, a ne postoji druga knjiga koja na sličan način u bitnom opsegu pokriva područje prevencije bolesti u dječjoj dobi.

Urednica: dr. sc. Irena Bralić