x
x

Veća smrtnost mladih u SAD-u u odnosu na druge zemlje

  11.07.2024.

Mladi u Sjedinjenim Američkim Državama imaju veću smrtnost u odnosu na 16 usporednih zemalja objavljeno je u časopisu JAMA Pediatrics.

Veća smrtnost mladih u SAD-u u odnosu na druge zemlje

Steven H. Woolf, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Virginia Commonwealth i dr. Derek A. Chapman, sa Fakulteta za zdravlje stanovništva Sveučilišta Virginia Commonwealth u Richmondu, usporedili su stope smrtnosti u SAD-u među mladima 0 do 19 godina u odnosu na one iz 16 zemalja koje su služile za usporedbu. Prekomjerna smrtnost izračunata je za svaku dobnu skupinu i godinu od 1999. do 2019. godine.

Istraživači su otkrili da su u odnosu na 16 usporednih zemalja stope smrtnosti bile više među mladima u Sjedinjenim Američkim Državama. Između 2013. i 2021. stope smrtnosti porasle su među mladima u SAD-u u dobi od 10 do 19 godina, dok je zabilježen pad srednje stope smrtnosti u ostalim zemljama koje su bile kontrola što je dodatno povećalo ovu razliku u mortalitetu.

Među mladima u dobi od 15 do 19 godina u SAD-u zabilježen je veći porast smrtnosti nakon 2019., što nije primijećeno u većini zemalja za usporedbu.

Od 1999. do 2019. bilo je 413 948 viška smrtnih slučajeva među mladima u SAD-u u dobi od 0 do 19 godina, pri čemu su dojenčad činila 56,6 % viška smrti, a oni u dobi od 1 do 4 - 7,5%; 5 do 9 -3,9%; 10 do 14 - 5,8, % i od 15 do 19 godina - 26,2 % viška smrti.

Od 2009. do 2019. uočen je porast udjela većeg broja umrlih u dobi od 10 do 19 godina (s 27,5 na 35,8 %).

Mladi u dobi od 10 do 19 godina činili su veći udio prekomjernih smrti od 2010, više ih je bilo muškog spola i najčešće se radilo o smrtonosnim ozljedama.