x
x

Medicinska naklada: Klimatske promjene i arterijski tlak

  23.01.2023.

Nova knjiga Medicinske naklade "Klimatske promjene i arterijski tlak - ukupni rizik hipertenzologija okoliša", autora Bojan Jelaković i suradnici, bavi se sezonskim klimatskim promjenama kao jednim od važnijih čimbenika koji utječu na promjenjivost (varijabilnost) arterijskog tlaka.

Medicinska naklada: Klimatske promjene i arterijski tlak

Sezonske klimatske promjene već su niz godina u stručnoj i znanastvenoj zajednici prepoznate kao jedan od važnih čimbenika koji utječu na promjenjivost (varijabilnost) arterijskog tlaka, što je povezano s oštećenjima ciljnih organa, povećanom učestalošću srčanožilnih događaja, ukupne smrtnosti i oštećenja bubrežne funkcije. 

Čak i opća populacija i bolesnici s arterijskom hipertenzijom osjećaju taj utjecaj, a osobito je učestalo pitanje uzimanja antihipertenzivnih lijekova tijekom ljetnih mjeseci. Raste opravdan strah hoće li to biti još izraženije kada znamo da zbog nerazumnih postupaka pohlepe civilizacije dolazi vrijeme klimatskih promjena što nažalost već danas primjećujemo. 

Želimo naše liječnike pripremiti na ove nove prepreke i zamke koje vrlo lagano mogu arterijsku hipertenziju još više učvrstiti na poziciji glavnog čimbenika pobola i smrtnosti u svijetu.