x
x

HKLD: Odgovor zdravstvenih djelatnika na pandemiju bolesti COVID-19

  23.11.2021.

Tema Okruglog stola bila je pandemija COVID-19 i njen utjecaj na različite aspekte društvenog života. U prvom izlaganju doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, infektolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, ujedno i predsjednik HKLD-a, izlagao je na temu “Odgovor zdravstvenih djelatnika na pandemiju bolesti COVID-19”.

HKLD: Odgovor zdravstvenih djelatnika na pandemiju bolesti COVID-19

 se osvrnuo na tijek epidemije COVID-19 u Hrvatskoj i ukratko prikazao način i uvjete u kojima je organizirana zdravstvena služba u početku epidemije u hrvatskim bolnicama, te uspješnice hrvatske medicine, osobito one koje se odnose na odgovor na epidemiju tijekom dva potresa koji su za vrijeme pandemije pogodila Hrvatsku, ali i negativne posljedice pandemije, poglavito na zdravstvene djelatnike. U vremenima prekomjernog pritiska i velike odgovornosti koja se postavila pred zdravstvene djelatnike, bilo je teško udovoljiti svim zahtjevima, a izbjeći anksioznost, depresiju i tzv. burn-out kao negativne implikacije dugotrajnog stresa pod kojim rade naši zdravstveni radnici. Dr. Čivljak ukazao je na važnost duhovnosti i molitve koja pomaže i u ovakvim situacijama te ju treba redovito prakticirati kako bi se zadržao zdrav razum.

Drugo izlaganje na temu “Odgovor akademske zajednice na pandemiju bolesti COVID-19” održao je dopredsjednik HKLD-a prof. dr. sc. Ivica Grković, pročelnik Katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Kao dugogodišnji profesor i odgajatelj studenata medicine, ali i koautor čuvenog modularnog multimedijskog projekta za učenje i podučavanje anatomije (www.anatomedia.com), licenciranog na više od 20 svjetskih sveučilišta, govorio je o učenju medicine nekada i danas, kao i o očekivanjima u kojem pravcu će se nastava na medicinskim fakultetima odvijati u budućnosti. Na žalost, pandemija COVID-19 negativno se odrazila i na mogućnost održavanja i kvalitetu nastave na studiju medicine što se može negativno odraziti i na budućnost ove profesije.

Više: HKLD

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: