x
x

Novosti iz HZZO-a

  01.07.2022.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) je donijelo odluke o snižavanju cijena 513 lijekova, uvrštavanju novih pomagala na liste pomagala te snižavanju cijene PCR testa.

Novosti iz HZZO-a

Nakon provedenog postupak godišnjeg usklađivanja, cijena je snižena za 391 lijek s osnovne liste, te za 122 lijeka s dopunske liste.

Na osnovnu listu uvršteno je 8 lijekova koji su se do sada nalazili na dopunskoj listi, a za 114 lijekova je na dopunskoj listi smanjen iznos doplate za osigurane osobe.

U redovnoj proceduri su na liste lijekova HZZO-a stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici već postojećih lijekova na listi.

Na osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala stavljeno je jedno istovrsno pomagalo iz skupine ortoza za nožni zglob i stopalo.

Na dodatnu listu su stavljena tri nova pomagala s višom razinom cijene u odnosu na pomagala s osnovne liste, a to su stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), jednoosovinsko koljeno - hidraulično i višeosovinsko koljeno - hidraulično.

S obzirom na nove okolnosti na tržištu, veću dostupnost i povoljnije cijene reagensa utvrđena je niža cijena za provođenje dijagnostičkog postupka PCR testiranja na bolest covid-19.

Nova cijena koju će HZZO plaćati svojim ugovornim ustanovama za PCR testiranje na covid-19 je 276,56 kuna.

HZZO

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000MaxirinoZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: