x
x

Potreba za socijalnom politikom kao zdravstvenom: kraći životni vijek u SAD-u

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  25.02.2021.

Od 80-tih životni vijek u SAD-u se skraćuje, uz poseban naglasak na razdoblje od 2014.

Potreba za socijalnom politikom kao zdravstvenom: kraći životni vijek u SAD-u

Uzlazni trend mortailteta primijećen je među radnom populacijom posebno onoj nižeg socijalnog statusa (79,7 godina), dok su odrasli sa 4 godišnjom diplomom koleđa imali prosječni životni vijek od 89,4 godine.

Plaće radnika koji su u medijanu nisu rasle sukladno s inflacijom, s posebnim naglaskom na crnačku populaciju.

Socijalna sigurnost  sve manje podržava potrebite. Iako se izdvajanje za potrebite povećava u posljednjoj dekadi, većina toga novca ide na već zaposlene. Posljedično ugroženo je izdvajanje za trenutno nezaposlene i za one kojima je najteže. Ti trendovi su također povezani s povećanim mortalitetom u slabije obrazovne radne populacije s niskim primanjima. Socijalna nesigurnost se pogoršala u ožujku 2020. gdje je više ljudi prijavilo nedostatak hrane i nemogućnost plaćanja računa. Također oni s najnižim primanjima koji su ostali bez posla imaju veliki problem naći novi posao. Smrtnost u SAD-u će rasti zbog pandemije COVID-19 koja najviše zahvaća najsiromašnije. Nadalje, manje educirani i radna klasa nižeg ekonomskog statusa su na najvećem riziku od povećane konzumacije droge i većeg broja samoubojstva.

 Zdravstveni sustav i porezni obveznici su sve više zainteresirani investirati u stambene programe i povezivanje pacijenata sa socijalnim uslugama koje vjerojatno neće biti dovoljne za riješavanje problema.

Kako bi pomoglo sve većoj ekonomskoj nesigurnosti, nova administracija može povisiti federalne minimalne plaće, kao što zagovara Bidenova nova politika od 1,9 trilijuna dolara, ciljajući oba osnovna pokretača ekonomije - povećanje minimalne federalne plaće i povećanje federalnog povrata poreza u demokratskim i republikanskim državama. Također težište je i na edukaciji radnika kako bi se proširile fizičke i digitalne infrastrukture. Povrat poreza za djecu je u porastu, kao i potpore roditeljima i odgajateljima.

Biden-Harris administracija bi trebala ojačati socijalnu sigurnost s redizajnom programa socijalne pomoći. Primjećuje se rastuća potpora javnom zdravstvenom sustavu Medicaidu koji ima bolje financijske i zdravstvene rezultate u cijeloj zemlji što sugerira da postoji javna potpora moderniziranju pristupa javnim povlasticama.

Nova administracija može utjecati na implementaciju novih politika kao što je prijenos gotovine, ulaganje u napredak siromašnih zajednica i programa podrške siromašnim obiteljima koje bi htjele preseliti u područja sa više prilika. COVID-19 pandemija je bila akutna egzacerbacija kroničnog pada zdravlja populacije nevezano za političku podjelu. Postoji dovoljno podrške novom predsjedniku da promovira provjerene politike koje mogu preokrenuti skraćivanje trajanja života u SAD-u.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: