x
x

HZZO povećao vrijednost zdravstvenih usluga

  26.02.2020.

HZZO povećao vrijednost zdravstvenih usluga na svim razinama zdravstvene zaštite

HZZO povećao vrijednost zdravstvenih usluga

HZZO je u skladu s odredbama Dodatka Temeljnom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, kojim je utvrđeno povećanje osnovice za obračun plaće, povećao vrijednost zdravstvenih usluga na svim razinama zdravstvene zaštite kroz povećanje dijela kalkulativne vrijednosti kojom se vrednuje rad.

Povećanje je u skladu s planiranim i osiguranim sredstvima u Financijskom planu HZZO-a za 2020. godinu.

Financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije

HZZO će nastaviti financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini. Rad pod nadzorom će se financirati za doktore medicine u pravilu tijekom prvih šest mjeseci rada u općim bolnicama.

Financiranje rada doktora medicine provest će se za doktore medicine utvrđene u listama prvenstva, koje će se utvrđivati na temelju otvorenog javnog natječaja kojeg će HZZO  provoditi počevši od 1. travnja do 30. studenoga 2020. godine.

Broj slobodnih mjesta za rad pod nadzorom HZZO će objavljivati u otvorenom javnom natječaju na osnovi ažuriranih podataka pribavljenih od strane općih bolnica.

Listu prvenstva utvrdit će zajedničko povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravstva, HZZO-a i općih bolnica.

Financiranje pripravničkog staža

HZZO će u 2020. godini financirati pripravnički staž doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u općim bolnicama koje s HZZO- om maju sklopljen ugovor za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Pripravnički staž provodit će se za zdravstvene radnike utvrđene u listama prvenstva pripravnika koje će se utvrđivati na temelju otvorenog javnog natječaja.

Liste prvenstva pripravnika za opće bolnice utvrđivat će se na temelju otvorenog javnog natječaja kojeg će HZZO provoditi počevši od 1. travnja do 30. studenoga 2020. godine, odnosno do popunjenja slobodnih pripravničkih mjesta zdravstvenih radnika čiji ukupan broj je predviđen Pravilnikom o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž.

Izvor: HZZO