x
x

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu: 28. 4.

  24.04.2024.

Na inicijativu Međunarodne organizacije rada (ILO) iz 2003. godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu se svake godine 28. travnja obilježava promotivnim kampanjama usmjerenima prevenciji nesreća na radu i profesionalnih bolesti na globalnoj razini. Odlukom Hrvatskog sabora iz 2007. godine je 28. travnja proglašen i Nacionalnim danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu: 28. 4.

Osnovne poruke kampanje su:

 • uspostaviti kulturu prevencije - zajedno raditi na rješavanju opasnosti od opasnih tvari;

 • opasne tvari također utječu i na mjesto rada;

 • postupanje s opasnim tvarima je uvijek relevantno i važno;

 • važno je slijediti zakonodavstvo i postojeće propise – prvo primijeniti najučinkovitije mjere;

 • praktična rješenja – najprije pokušajte ukloniti rizik;

 • postupanje s opasnim tvarima – osigurati smjernice i podršku;

 • obratiti pažnju na kancerogene;

 • uzeti u obzir potrebe određenih skupina radnika koji su posebno u opasnosti;

 • postoji zakonodavni okvir za zaštitu radnika od opasnih tvari koji je potrebno primjenjivati.

Strateški ciljevi kampanje su:

 • Podizanje svijesti o važnosti i odnosu u postupanju/poslovanju s opasnim tvarima osiguravajući činjenice i podatke o izloženosti i utjecaju na radnike.

 • Promicanje procjenjivanja rizika, uklanjanje i zamjene i hijerarhije preventivnih mjera pružanjem informacija o praktičnim alatima i primjerima dobre prakse.

 • Podizanje svijesti o rizicima povezanim s izloženosti karcinogenima na poslu, podržavaju razmjenu dobrih praksi.

 • Ciljanje skupine radnika s posebnim potrebama i višim razinama rizika, zbog ograničenog znanja u odnosu na opasne tvari pružajući i osiguravajući činjenice i brojke kao i podatke o dobrim praksama.

 • Unaprjeđivanje svijesti o razvoju politike tj. o zakonodavnom okviru pregledanjem postojećeg okvira i postojećih vodiča.

Pridružite se izgradnji kulture prevencije za zdravo mjesto rada 

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) istražuje, razvija i širi pouzdane i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te surađuje s ostalim partnerskim organizacijama u Europi kako bi unaprijedila uvjete rada. EU-OSHA promiče preventivne pristupe u pet koraka:

 1. identificirati opasnosti i rizike, kao i radnike kojima oni prijete; 

 2. procijeniti rizike i postaviti prioritete;

 3. odlučiti o preventivnim aktivnostima; 

 4. poduzimati potrebne akcije;

 5. nadzirati situacije.

Intervencije moraju biti u skladu s relevantnim zakonskim zahtjevima. Sigurnost i zaštita zdravlja na radu ne mogu se provoditi bez kvalitetne zaštitne opreme prilagođene poslovima koje radnici obavljaju u svojoj organizaciji. Osobito je važno usmjeriti pažnju na poboljšanje sigurnosti i zdravlja mladih radnika, od promicanja pravednog zapošljavanja mladih, sve do međusobnog povezivanja u borbi protiv opasnih uvjeta na radu te svih drugih oblika dječjeg rada. 

Pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh, Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo

Izvor: stampar.hr