Zadovoljstvo nam je najaviti 7. hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Dubrovniku od 16. do 19. svibnja 2024. Organizator Kongresa je Hrvatsko farmaceutsko društvo u suradnji s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode HALMED. U organizaciji Kongresa sudjeluju i kolege sa Studija farmacije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Studija farmacije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Moto Kongresa je “Inovacije u farmaciji za bolje ishode liječenja”.

Radi se o najvećem i najznačajnijem skupu hrvatskog ljekarništva.