x
x

Česta pitanja iz urologije u vrijeme epidemije COVID-19

  Nino Rubinić, dr. med. spec. urolog
  Danijel Reljić, dr. med. spec. urolog
  Sandra Šuljić, dr. med.
  Danijela Grubišić Kadić, dr. med.

  29.01.2021.

S obzirom da se kod najčešćih uroloških problema kao što su simptomi donjeg mokraćnosg suava, hiperplazija prostate i karcinom prostate, najčešće radi o pacijentima srednje i starije životne dobi, koji često imaju značajne komorbiditete, preporuča se nastaviti započetu terapije i strogo pridržavanja propisanih epidemioloških mjera. Kod pojave kliničkih simptoma ili laboratorijskih znakova koji bi upućivali na malignu bolest urotrakta, postavljanje dijagnoze maligne bolesti u okolnostima pandemije se ne razlikuje od opće prihvaćenih dijagnostičkih protokola. U nastavku su odgovori na najčešća pitanja iz urologije u vrijeme pandemije COVID-19.

Česta pitanja iz urologije u vrijeme epidemije COVID-19

Postoje li indikacije za veću izloženost pacijenata sa simptomima donjeg mokraćnog sustava (LUTS) infekciji COVID-19?

Do sada ne postoje radovi koji bi govorili u prilog povišenog rizika za izloženost COVID-19 pacijentima sa simptomima LUTS-a, u odnosu na opću populaciju. Obzirom da se najčešće radi o pacijentima srednje i starije životne dobi, koji često imaju značajne komorbiditete, preporuča se pridržavanja epidemioloških mjera.

Koje su mogućnosti prevencije akutizacije simptoma LUTS-a i njihovo sprječavanje u asimptomatskih bolesnika od COVIDA-19?

Prevencija akutizacije simptoma LUTS-a, kao i njihovo sprječavanje u asimptomatskih bolesnika od COVID-19, provodi se terapijom kao i kod nezaraženih bolesnika. Ranije započetu terapije preporučeno je nastaviti, a kod novonastalih simptoma LUTS-a bolesnika sa COVID-19, potrebno je učiniti procjenu stanja te započeti s terapijom. Po preporuci EAU (European Association of Urology), procjenu je poželjno učiniti na daljinu ukoliko je to moguće. Tijekom pandemije COVID-19 ne preporuča se započinjanje terapije dezmopresinom zbog potrebe za češćim kontrolama urologa.

Pitanje uzimanja terapije za hiperplaziju prostate kod simptomatskih COVID-19 pacijenata?

Uzimanje terapije za hiperplaziju prostate, kod simptomatskih COVID-19 bolesnika, je preporučeno obzirom da ne postoje studije o štetnosti. Neuzimanjem terapije za hiperplaziju prostate može doći do akutizacije simptoma, što dovodi do mogućnosti pogoršanja stanja, potrebe za aktivnim urološkim liječenjem i samim time do nepovoljne epidemiološke situacije i širenja zaraze.

Koje su mogućnosti i načini dijagnosticiranja karcinoma prostate i ostalih uroloških sijela u okolnostima epidemije COVIDA-19?

EAU je izradio prilagodbu smjernica za postupanje, dijagnostiku, terapiju i praćenje kod malignih bolesti urotrakta tijekom COVID-19 pandemije. Međutim, kod pojave kliničkih simptoma ili laboratorijskih znakova koji bi upućivali na malignu bolest urotrakta, postavljanje dijagnoze maligne bolesti u okolnostima pandemije se ne razlikuje od opće prihvaćenih dijagnostičkih protokola. 

Koje su smjernice za liječenje i praćenje karcinoma uroloških sijela u okolnostima epidemije COVID -19?

EAU je izradio prilagodbu smjernica za postupanje, dijagnostiku, terapiju i praćenje kod malignih bolesti urotrakta tijekom COVID-19 pandemije. Liječenju se pristupa što je prije moguće u okvirima ustanove, sa svim potrebnim epidemiološkim mjerama prevencije širenja zaraze kod prijema u bolnicu. Praćenju bolesnika se pristupa individualno, uvidom u medicinsku dokumentaciju, te ovisno o dijagnostičko terapijskom postupku bolesnik se poziva na kontrolu u urološku ambulantu ili se izdaju preporuke za daljnje postupke putem tzv. e-konzultacija.

Postoje li recentne smjernice oboljelih uroloških pacijenata u okolnostima epidemije COVID-19?

EAU je izradio prilagodbu smjernica za postupanje, dijagnostiku i praćenje kod malignih i nemalignih bolesti urotrakta tijekom COVID-19 pandemije.                         

EAU Guidelines Office Rapid Reaction Group: An organisation-wide collaborative effort to adapt the EAU guidelines recommendations to the COVID-19 era

Koji su ishodi liječenja karcinoma prostate bez proširenosti i metastatske bolesti pacijenata oboljelih od COVIDA-19?

Obzirom na relativno kratko vrijeme trajanja pandemije COVID-19, za sada nema podataka da bi ishod liječenja bolesnika s nemetastatskim, lokaliziranim karcinomom prostate kod oboljelih od COVID-19 bio različit od razdoblja prije pandemije.

Koji su načini zbrinjavanja akutnih uroloških pacijenata u epidemiji COVID-19?

Zbrinjavanju akutnih uroloških pacijenata u periodu pandemije COVID-19 pristupa se ovisno o vrsti akutnog stanja. Febrilnim bolesnicima kao i bolesnicima s pozitivnom epidemiološkom anamnezom pristupa se po posebnom protokolu. Po prijemu u objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP), bolesnicima se uzimaju brisevi za testiranje na SARS-CoV-2 (COVID-19). Uz OZO (osobnu zaštitnu odjeću), kod akutnih bolesnika koji imaju indikaciju za operativni postupak, se u za to posebno određenim operacijskim salama, provodi operativni postupak. Ostali akutni bolesnici, kod kojih nije indicirano hitno operativno liječenje se smještaju u sobu za izolaciju te se započinje konzervativno liječenje do dolaska nalaza testova za SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Možemo li i kada prolongirati kontrolu povišenog PSA nakon terapije s obzirom na epidemiološke mjere?

Kontrola povišenog PSA nakon terapije tijekom trajanja pandemije COVID-19 se u pravilu uvijek može prolongirati. Vrijeme za koje se kontrola može prolongirati ovisi o visini nalaza inicijalnog PSA, prethodno učinjenog fizikalnog pregleda, kao i dobi bolesnika. Tijekom pandemije za konkretne slučajeve bilo bi uputno konzultirati nadležne specijaliste urologe preko A5 uputnica kroz e-konzultacije ili slično.

Ex juvantibus terapija simptoma LUTS-a u epidemiji COVID-19? Da ili ne?

Obzirom da nema podataka o negativnim učincima uobičajenih lijekova koji se propisuju za simptome LUTS-a kod COVID-19 pozitivnih bolesnika, ex juvantibus terapija simptoma LUTS-a se može propisivati.

Postoje li saznanja o pogoršanju simptoma LUTS-a kod COVID-19 oboljelih pacijenata?

Iz dostupne literature nema saznanja o pogoršanju simptoma LUTS-a kod COVID-19 oboljelih pacijenata.

Postoji li preporuka da se trajni Foley kateter može mijenjati i na 6-8 tjedana ukoliko je pacijent afebrilan i nema tegoba budući da sada u vrijeme epidemije COVID-19 izbjegavamo kućne posjete koje nisu neophodne?

Idealan period je 2 − 3 tjedna za promjenu katetera, ali za vrijeme ove epidemije određen broj bolesnika je produžio samovoljno taj period i nije primijećen veći komorbiditet zbog toga. Naravno da to ne bi trebala biti praksa u normalnim uvjetima jer je na većem uzorku bolesnika sigurno povećan rizik uroinfekcija kod dužeg nošenja istog katetera.

Na što posebno upozoriti patronažne sestre kod održavanja urostome sada kada se zbog epidemije COVID-19 kronični bolesnici ne obilaze tako često?

Urolozima su najveći problem kod stoma strikture tako da preporučamo da takvi bolesnici ako je ikako moguće rade redovne kontrole u urološkoj ambulanti u dogovoru s liječnikom obiteljske medicine.

Očekujete li zbog epidemije COVID-19 e promjene u morbiditetu u urologiji?

Ne očekuje se neko bitno povećanje morbiditeta s obzirom da bi kao i do sada liječnici opće medicine bolesnika koji ima ozbiljne urološke tegobe ili patološke nalaze trebali uputiti na hitan urološki pregled, a ne na centralni prijem za naručivanje.

Što se od prevencije preporuča nakon epidemije COVID-19 kada je urologija u pitanju?

Nakon epidemije nema nekih većih promjena u radu s urološkim bolesnicima, osim što bi se trebali što prije obaviti zaostali kontrolni pregledi.

Literatura

EAU Guidelines Office Rapid Reaction Group: An organisation-wide collaborative effort to adapt the EAU guidelines recommendations to the COVID-19 era

Reljić A. COVID-19 i hitna stanja u urologiji Medicus 2020;29:261-4.       

Tomašković I. Prostate Cancer and COVID-19 Medicus 2020;29:265-73.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROPLIVIT total energyPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: