x
x

HZZO: rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije

  07.08.2019.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) financirat će u 2019. rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije koji imaju odobrenje za samostalni rad, a studij medicine su upisali nakon 1. srpnja 2013. godine.

HZZO: rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije

Način provedbe rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije s izdanim odobrenjem za samostalan rad uređen je Pravilnikom o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.

Provodit će se u pravilu tijekom prvih šest mjeseci rada, u djelatnosti hitne medicine koju obavlja zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te u djelatnosti hitne medicine koju obavlja bolnička zdravstvena ustanova, te u djelatnosti obiteljske (opće) medicine.

Rad pod nadzorom doktora medicine omogućen je i kod ugovornih privatnih ordinacija obiteljske (opće) medicine.

Izvor: HZZO