x
x

Obavijest o obradi osobnih podataka

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb (dalje „PLIVA“ ili „mi“) kao odgovorna farmaceutska kompanija posebnu pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju nekoliko osnova. Vaša privola će biti osnova za obradu radi izvještavanja o troškovima, kada sudjelujete na kongresima i drugim oblicima edukacije u organizaciji PLIVE ili trećih, kada prilikom posjeta prikupljamo i analiziramo dodatne podatke o Vašem radu kako bismo unaprijedili učinkovitost našeg poslovanja te kada s Vama kontaktiramo na druge načine radi oglašavanja o lijekovima. Također, kao član Europskog udruženja inovativnih proizvođača lijekova, Vaše osobne podatke možemo javno objaviti na našoj web stranici zajedno s ukupnim godišnjim iznosom prijenosa vrijednosti od PLIVE samo ukoliko ste za isto prethodno dali privolu.

Uzimajući u obzir specifičnost PLIVINOG predmeta poslovanja, moguće je da ćemo obrađivati Vaše osobne podatke radi zaštite javnog interesa u području javnog zdravlja ili ključnih interesa pacijenata kao što je to u slučaju prijave nuspojave na lijek ili donacije lijekova. Ukoliko smo s Vama zasnovali ugovorni odnos, obrada i pružanje Vaših osobnih podataka predstavlja nužan uvjet za izvršavanje PLIVINIH ugovornih obveza. Određene aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka će biti nužne radi poštovanja naših pravnih obveza kao što je to u slučaju provedbe analitike posjećenosti kako bismo pratili svoje djelovanje te ga uskladili s primjenjivim propisima o oglašavanju o lijekovima.

Ako je osnova za obradu Vaših osobnih podataka privola, istu možete povući u bilo kojem trenutku, ali povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je ona povučena.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo dok postoji svrha radi koje su osobni podaci prikupljeni izuzev kada je drugačije propisano primjenjivim propisima. Imate pravo od PLIVE zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka.

PLIVA u obradi Vaših osobnih podataka može koristiti treće osobe kao izvršitelje obrade koji su vezani ugovornim obvezama pružanja odgovarajuće razine sigurnosti Vaših osobnih podataka. Stoga je moguće da ćemo Vaše osobne podatke podijeliti sa subjektima koji sudjeluju u organizaciji kongresa i drugih događanja te s regulatornim tijelima. Također, PLIVA, kao dio Teva grupe, djeluje na međunarodnoj razini i na temelju legitimnog interesa može prenositi Vaše osobne podatke u povezana društva i u zemlje izvan Europske unije, uključujući u zemlje koje nisu obuhvaćene odlukom o primjerenosti Europske komisije jer nemaju istovjetne propise o zaštiti osobnih podataka. Prilikom prenošenja Vaših osobnih podataka u takve zemlje, PLIVA se koristi odobrenim standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije, odnosno osigurava da svaki primatelj ima odgovarajuću certifikaciju sustava zaštite privatnosti ili obvezujuća korporativna pravila.

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane PLIVE, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje Vaših prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na e-mail: EUPrivacy@tevaeu.com.

U slučaju da želite zatražiti brisanje ili izmjenu Vaših podataka molimo Vas obratite se na adresu: PLIVAmedpersonaldataprotection@pliva.com.

Posljednja izmjena: 11.05.2021.