x
x

Status endodontski liječenih zubi u Hrvatskoj i u Austriji

  30.01.2012.

Apikalni periodontitis bio je značajno prisutniji u endodontski liječenim zubima austrijskih pacijenata. Razlika u periapkialnom statusu između hrvatskih i austrijskih pacijenata bila je uglavnom povezana s dobi i dužinom punjenja korijenskog kanala, objavljeno je u CMJ-u.

Status endodontski liječenih zubi u Hrvatskoj i u Austriji

Cilj Usporediti periapikalni status endodontski liječenih zubi između hrvatskih i austrijskih odraslih pacijenata i utvrditi kakva je njegova povezanost sa spolom, dobi, položajem zubi, i dužinom punjenja korijenskog kanala.
Postupci Istraživanje je provedeno u razdoblju 2007.-2009. u dvije sveučilišne zubne klinike i uključilo je 163 hrvatskih (412 zubi) i 101 austrijskog (430 zubi) pacijenta. Odredili smo periapikalni status endodontski liječenih zubi koristeći periapikalni indeks i utvrdili odnos statusa s dobi, spolom, položajem zubi, i dužinom punjenja korijenskog kanala.
Rezultati Austrijski pacijenti imali su više oboljelih endodontski liječenih zubi nego hrvatski pacijenti (P=0,001). U dobnoj skupini 31-40 godina, apikalni periodontitis bio je značajno češće prisutan kod austrijskih nego kod hrvatskih pacijenata (22,1% vs 12,2%, P <0,001). Nije pronađena značajna razlika među skupinama prema spolu i položaju zubi. Kod hrvatskih pacijenata, apikalni
periodontitis bio je značajno više prisutan na kutnjacima nego na pretkutnjacima (46,2% vs 29,7%, P =0,022) i prednjim zubima (46,2% vs 24,1%, P <0,001). Kod austrijskih pacijenata, apikalni parodontitis bio je značajno više prisutan na kutnjacima i pretkutnjacima nego na prednjim zubima (kutnjaci-prednji zubi: 38,2% vs 25,5%, P =0,011; pretkutnjaci-prednji zubi: 36,3% vs 25,5%, P
=0,029). Hrvatski i austrijski pacijenti s apikalnim periodontitisom značajno su se razlikovali u broju zadovoljavajuće ispunjenih i nedovoljno ispunjenih zubi (oba P<0.001).
Zaključak Apikalni periodontitis bio je značajno prisutniji u endodontski liječenim zubima austrijskih pacijenata. Razlika u periapkialnom statusu između hrvatskih i austrijskih pacijenata bila je uglavnom povezana s dobi i dužinom punjenja korijenskog kanala.

Romana Peršić, Lumnije Kqiku, Gordana Brumini, Medina Husetić, Sonja Pezelj-Ribarić, Ivana Brekalo Pršo, Peter Städtler

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoBisolexMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: