x
x

Opomene i novčane kazne za kršenje ugovora

  05.05.2011.

U većini slučajeva HZZO izriče opomene i traži uklanjanje nepravilnosti, a nakon toga slijede kazne, objavljeno je u Poslovnom dnevniku.

Opomene i novčane kazne za kršenje ugovora

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje redovito provodi nadzor nad svim subjektima uključenim u zdravstveni sustav, a kontrolira se zakonitost rada i financijsko poslovanje te troši li se zdravstveni novac namjenski. Izvješće o provednim kontrolama nedavno je na Drugoj konferenciji za zdravstvo u organizaciji TEB poslovno savjetovanje u Opatiji iznijela dr. Marija Hrastinski, pomoćnica ravnatelja HZZO-a. U 2010. godini kontrolori HZZO-a obavljali su intenzivan nadzor stope bolovanja. Velik broj kontrola, njih 4.079, provedeno je na zahtjev poslodavaca koji su sumnjali u neopravdano korištenje bolovanja, te je utvrđeno da je dvije trećine bolovanja medicinski opravdano i dalje indicirano dok je u provedenim kontrolama zaključeno 1.568 bolovanja ili 33 posto svih kontroliranih bolovanja na zahtjev poslodavca.

Potrošnja lijekova iznad limita

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti provodila se i kontrola potrošnje lijekova na recept. Tako je od ukupno prosječno ugovorenih 2.318 doktora opće i obiteljske medicine, njih 1.291 ili 64 posto propisivalo više od utvrđenog limita. Među liječnicima predškolske djece od prosječno ugovorenih 260 liječnika, indeks potrošnje veći od 100 imalo je njih 85 ili 33 posto, a u ginekologiji od prosječno ugovorenih 268 specijalista veća potrošnja zabilježena je kod njih 87 ili 32 posto od ukupno ugovorenih. U primarnoj zaštiti liječnici su se zbog nepoštivanja ugovornih obveza kažnjavali s deset posto manjim mjesečnim limitom, ali i raskidom ugovora. U bolnicama je HZZO, osim ispostavljenih računa za specijalističko-konzilijarnu zaštitu, provodio i kontrole temeljem pritužbi pacijenata i liječnika primaraca koje su se uglavnom odnosile na zahtjeve zaposlenika bolnica da se uz bolničku uputnicu za liječenje izdaju i dodatne uputnice za dijagnostičke pretrage provedene tijekom bolničkog liječenja, kao i činjenicu da su bolnički specijalisti preporučivali osiguranicima lijekove mimo propisanih smjernica.

Napuhane bolničke fakture

Provedena je i kontrola ispostavljanja DTS računa u 21 akutnoj bolnici, a među ostalim je utvrđeno da postoji određeni broj neopravdanih hospitalizacija te da su bolnice neopravdano ispostavljale račune za slične, ali skuplje DTS kategorije. Budući da su bolnice na taj način uvećavale fakture izrečena im je mjera opomene i naloženo da odmah isprave utvrđene pogreške. Ako je prilikom ponovljeno kontrole utvrđeno da pogreške nisu otklonjene, uz mjeru opomene izricala se i novčana kazna uskratom od jedan posto ugovorenog mjesečnog limita. Kontrolori su također utvrdili kako su pojedine bolnice neopravdano ispostavljale SKZ račune za pacijente koji su isti dan hospitaliziran putem hitnog prijema. U jednom KBC-u utvrđeno je i neopravdano ispostavljanje dodatnih SKZ računa za lijekove korištene tijekom bolničkog liječenja. Naime, s obzirom da je prosječan trošak svih primjenjenih lijekova već uračunat u cijenu DTS kategorije, za lijekove se ne mogu ispostavljati dodatni računi. Stoga su računi u iznosu od 1,08 milijuna kuna ustanovi vraćeni ili stornirani. Na isti su način vraćeni i neopravdano ispostavljeni računi od 527 tisuća kuna za lijekove za pacijente kod kojih je obavljena transplantacija, kao i računi u iznosu od 1,3 milijuna kuna za lijekove primjenjene tijekom bolničkog liječenja oboljelih od hemofilije. Tijekom prošle godine proveden je nadzor poslovanja i poštivanje ugovornih obveza u dva KBC-a, jednoj kliničkoj bolnici, jednoj klinici i jednoj specijalnoj bolnici te nadzor u četiri specijalne bolnice zbog pritužbi vezanih uz nenamjensko trošenje novaca. Među ostalim, nadzorom je utvrđeno da obračuni i isplate plaća nisu u skladu s propisima, da se plaćanje predujmova ne obavlja u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna, da se nabava roba, usluga i radova ne provodi u potposnosti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, ali i da tijekom bolničkog liječenja ustanova ne opskrbljuje pacijente svim potrebnim lijekovima, potrošnim i ugradbenim medicinskim materijalom, ortopedskim i drugim pomagalima.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxirinoIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: